עו"ד אוריאל לין | נשיא איגוד לשכות המסחר | מאמרי דעה | 23/02/2012

אסון השריפה בכרמל - אסור להטיל את האחריות על שטייניץ

אני רוחש כבוד רב למבקר המדינה, ד"ר מיכאל לינדנשטראוס, ונמנה על אלה הסבורים שתרומתו לשיפור טוהר המידות במערכת השלטון בישראל הייתה חשובה לאין ערוך. אני גם סבור שהוא הצליח לפתח מודעות בכל הקשור לעקרון האחריות האישית בשירות הציבורי.עיקרון ממנו חומקים תמיד ברמת הממשלה בישראל אך בלעדיו קשה מאוד ליצור מימד של אחריות אמת לפעולות משרדי הממשלה.

אולם, למרות זאת ועל אף שאני סומך על שיקול דעתו, אני מבחין בבעייתיות משמעותית ביותר בכל הקשור למסקנתו להטיל אחריות אישית על שר האוצר באשר לאירוע הטראגי רב המימדים של שריפת יערות הכרמל ואובדן חייהם של כל כך הרבה אנשים צעירים. 
  
כאזרח המדינה וגם מי שמייצג ציבור מעסיקים יש לי אינטרס שמשרד האוצר, השומר על קופת המדינה, יפעל על פי שיקולים המקפידים על שימוש יעיל של משאבי המדינה.
 
כל אחד מיטיב לדעת לבקש תקציבים נוספים. זוהי כמעט נורמת עבודה לרוחב כל המגזר הציבורי. כל גוף שלטוני או גוף ציבורי יאמר לנו תמיד שהוא יכול לבצע פעולות נוספות ולתרום טוב יותר לאינטרס הציבורי רק אם יוספו לו כספים נוספים מתקציב המדינה. 
   
מעט מאוד פעולות נעשות בתוך משרדי הממשלה פנימה ובגופים הכפופים להם על מנת להתייעל ועל מנת למצות ולהשתמש במשאבים המוקצים להם בצורה הטובה ביותר. זה פשוט פחות נח יותר מאשר להתייעל.  
 
ומה שיותר חמור, לקראת סיום שנת התקציב ממהרים משרדים רבים למצות את תקציב משרדם במלואו על מנת שלא יופחת בשנת התקציב הבאה.
 
קודם שמוקצים כספים נוספים לגוף שלטוני איזה שהוא, או לגוף נתמך איזה שהוא, חובה לדעת שהוא כבר עשה את השימוש הטוב ביותר בתקציבים שהועברו לשימושו וחובה זו מוטלת בראש ובראשונה על משרד האוצר עצמו. 
  
זהו חלק חיוני ואולי אפילו יסוד מרכזי בשיפור עבודת משרדי הממשלה והגופים הכפופים להם. על פי קריטריון זה אני מנסה גם לשפוט את מעורבות משרד האוצר בכל הקשור לטרגדית השריפה ביערות הכרמל. 
 
השאלה שבעיניי מאוד רלוונטית היא האם האחריות מוטלת על משרד האוצר ודרך התנהלותו בעיקר מתוקף העובדה שאכן התרחש האירוע הטראגי? לשון אחרת; נניח שאירוע טראגי זה לא היה מתרחש האם גם אז היינו מבקרים את משרד האוצר על דרך התנהלותו?
 
שכן, אם נפעל על בסיס ההנחה שאירועים חריגים וחמורים הפוגעים בחיי אדם עלולים להתרחש תמיד, לעולם לא נוכל לדרוש, התייעלות וחיסכון בתקציבים. 
  
הדרישה המוצבת בפני גוף המבקש תוספת תקציבים היא כי הוא יתייעל ויעשה את השימוש המיטבי בתקציבים שהועמדו לרשותו הינה לגיטימית לחלוטין. את נורמת ההתנהגות של האוצר אי אפשר לשפוט על פי האירוע החריג, אלא על פי מה חייבת להיות נורמת העבודה המקובלת.
 
אין אני מצוי במלוא הפרטים הנוגעים לטרגדיה של שריפת יערות הכרמל ועל כן דבריי נאמרים ברמה העקרונית. בכל הנוגע לשריפת יערות הכרמל יש אחריות ישירה למשרד הפנים, לשירותי הכבאות, המשטרה ואולי אף לגורמים נוספים.
 
השאלה העולה היא האם כל הגופים הללו עשו את הטוב ביותר שאפשר על מנת למנוע שריפות ועל מנת לשמור על הרכוש ועל חיי האדם במסגרת התקציב שהוקצה להם. אם התשובה היא חיובית רק אז נכון להטיל אחריות על אי ביצוע של העברה כספית לחיזוק מערכות אלה.

מאמר דומה התפרסם בדה מרקר.

למידע נוסף בתחום זה