יוסף טמלר | ראש אגף יבוא מכס ותקינה באיגוד לשכות המסחר | מאמרי דעה | 20/02/2012

הגנה מכסית גבוהה על יצרנים של מזון גם באמצעות יבוא חומרי גלם על ידם, עם פטור ממכס

בשנת 1991 על פי החלטת ממשלה הוחל בארץ בתהליך הדרגתי ומבוקר של חשיפת המשק לתחרות מיבוא, באמצעות ביטול הגבלות אדמיניסטרטיביות והפחתת מכסים הדרגתית מארצות כלליות (הארצות שלמדינת ישראל אין איתן הסכם אזור סחר חופשי). התהליך נמשך חמש שנים לגבי מרבית המוצרים התעשייתיים (לא כולל מוצרי מזון וחקלאות) ועד 9 שנים לגבי מוצרים שהוגדרו כרגישים, כגון ענף הטקסטיל.

תהליך החשיפה הסתיים בתאריך 1.9.2000, אז הגיעו שיעורי המכס ביבוא המוצרים המוגמרים שנחשפו ל- 12% ול- 8% או פחות על חומרי גלם או על מוצרים חצי מוגמרים.
 
תהליך החשיפה היה אחד המהלכים החשובים והחיוניים שנעשו במשק הישראלי,  בעקבותיו המשק הפך לתחרותי יותר,  מגוון המוצרים בשווקים בארץ גדל משמעותית איכות המוצרים השתפרה בצורה ניכרת,  מפעלי תעשייה התייעלו ומחירי המוצרים לצרכן ירדו בצורה משמעותית.
 
יש לחשוף לתחרות מיבוא גם את מוצרי המזון והחקלאות
 
במשך כל השנים האחרונות איגוד לשכות המסחר דרש לחשוף לתחרות מחו"ל גם את מוצרי המזון והחקלאות. מאז שנת 1997 נעשו מספר מהלכים להפחתת המכסים, באופן הדרגתי, ביבוא מוצרי מזון שונים, כגון:  גבינות, גלידות, דגים ועוד.
 
יחד עם זאת על מוצרי מזון וחקלאות רבים מוטלים עדיין מכסים גבוהים מאוד, החוסמים או מגבילים בצורה ניכרת יבוא אותם מוצרים לארץ ומונעים תחרות הוגנת בשיווקם בשוק המקומי.
 
בינואר 2012,  בהתאם להמלצות ועדת טרכטנברג והחלטת ממשלה,  בוטלו המכסים על יבוא מוצרים תעשייתיים רבים,  שאינם מיוצרים בישראל.   
 
הציבור הישראלי מודע לניסיונות להפחתת המכסים הגבוהים המוטלים על מוצרי מזון רבים,  על פי המלצות ועדות טרכטנברג וקדמי,  במטרה להפחית את המחירים שלהם לצרכן.
 
אך הציבור אינו יודע שבנוסף להגנה המכסית הגבוהה הניתנת למוצרי מזון מייצור מקומי, מפעלי מזון רבים יכולים לייבא חומרי גלם שונים,  כמפורט בטבלה המצורפת למאמר זה, כשהם פטורים ממכס.
 
על יבוא של אותם מוצרים, שלא על ידי מפעלי המזון,  מוטל מכס בשיעור של לפחות 12% ועד 160% ויותר,  כמפורט בטבלה המצ"ב.
 
כלומר, ההגנה הניתנת ליצרנים מקומיים מסוימים של מוצרי מזון מסוימים, היא באמצעות המכס המוטל על המוצרים המוגמרים המיוצרים על ידי אותם מפעלים ובנוסף, באמצעות הפטור ממכס על יבוא חומרי גלם על ידם,  בו בזמן שעל יבוא אותם חומרי גלם על ידי אחרים מוטלים מכסים בשיעורים שונים.
 
מכסות יבוא פטורות ממכס או עם מכס מופחת
 
מדינת ישראל חתומה על מספר הסכמי סחר, עם: ארה"ב, האיחוד האירופי,  אפט"א,  מקסיקו,  ירדן,  קנדה,  תורכיה,  מרקוסור וכן במסגרת ארגון הסחר העולמי WTO.
 
במסגרת הסכמים אלה מדינת ישראל התחייבה לאפשר יבוא של מוצרי מזון וחקלאות מסוימים ובכמויות מסוימות שנקבעו,  מאותן מדינות, עם פטור ממכס או עם מכס מופחת,  כפי שמצוין בהסכמים ובתעריף המכס הישראלי.
 
חלוקת המכסות של המוצרים השונים נעשית על ידי משרדי התמ"ת והחקלאות, באמצעות שתי ועדות נפרדות, כשקיימת הנחיה ברורה בחלוקת המכסות - של העדפת היצרנים המקומיים.
 
בהוראת מנכ"ל משרד התמ"ת לחלוקת המכסות נאמר "בבואה לחלק מכסה שהיא חומר גלם,  תקבע הוועדה את אופן חלוקתה בין יבואני תעשייה לבין היבואנים האחרים, וזאת תוך מתן עדיפות ליבואני התעשייה ותוך קביעת המכסה המיועדת ליבואנים אחרים בהתאם לנתוני היבוא בשנה החולפת".
 
איגוד לשכות המסחר קבל בפני משרד התמ"ת על האפליה לרעה של יבואנים העוסקים ביבוא מוצרי מזון כל ימות השנה, לבין יצרנים מקומיים השולטים בחלק ניכר של השוק המקומי באותם מוצרים.
 
בהחלטת ממשלה מתאריך 30 באוקטובר 2011 נקבע כי "הועדות לחלוקת מכסות יבוא במשרד התמ"ת ובמשרד החקלאות,  ישקלו שיקולי תחרות בהקצאת מכסות יבוא.  במרכז שיקולים אלה יהיה על הועדות לקחת בחשבון את היקף פעילותו וגודלו של הגוף המבקש מכסת יבוא,  כך שככל שנתח השוק של המבקש בשוק המקומי במוצר המבוקש גדול יותר,  כך הוא יוגבל בהקצאה של מכסות היבוא למוצר".  
   
עוד נאמר באותה החלטת ממשלה כי מבקש מכסה שידוע שהוא בעל נתח של למעלה מ- 30% משוק היצרנים,  היבואנים או המשווקים של המוצר המבוקש, במישרין או באמצעות חברות קשורות,  לא יקבל כל רישיון או מכסת יבוא לאותו מוצר,  אלא בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת ומטעמים שיירשמו.
 
יש להדגיש כי ההחלטה הנ"ל מתייחסת ליבואם במכסה פטורה ממכס או עם מכס מופחת של מוצרים חקלאיים,  מוצרי מזון מוגמרים וחומרי גלם לתעשיית המזון.  החלטת הממשלה מ- 30 באוקטובר 2011 טרם יושמה בפועל.
 
מתוך הנאמר לעיל ניתן ללמוד כי ההגנה המכסית ליצרני מזון מסוימים, של מוצרי מזון מסוימים, הינה גבוהה במיוחד ועל מנת להפחית את מחירי המוצרים לצרכן יש להפחית או לבטל את המכסים המוטלים עליהם, בשלבים או באופן מיידי.
 
 
* הכותב הוא ראש אגף יבוא מכס ותקינה באיגוד לשכות המסחר  
 
חומרי גלם מיובאים ללא מכס לישראל - המיועדים לתעשיית המזון, לעומת יבואם של אותם מוצרים – עם מכס
 
 


 
פרט מכס

 
תיאור הטובין

 
שיעור המכס

 
03.03.5310
 
 
 
03.03.5390

 
סרדינים, שמנכ"ל משרד התמ"ת אישר כי הם מיועדים לשימוש תעשייתי.
 
 
סרדינים, ללא אישור מנכ"ל תמ"ת

 
פטור
 
 
 
1 ₪ לק"ג

 
03.03.6910
 
 
 
03.03.6920
 
 
 
03.03.6990

 
דגים אחרים, שמנכ"ל משרד התמ"ת אישר כי הם מיועדים לשימוש תעשייתי.
 
 
דגים אחרים, מסוגים שאינם גדלים או נידוגים בישראל או בים התיכון.
 
 
אחרים.

 
פטור
 
 
 
1 ₪ לק"ג
 
 
 
6.50 ₪ לק"ג

 
04.04.1010
 
 
 
 
04.04.1090

 
מי גבינה …………, שלגביהם אישר מנכ"ל משרד התמ"ת שהם מיועדים לייצור שוקולד, ממתקים, מזון לתינוקות.
 
 
מי גבינה……., ללא אישור מנכ"ל תמ"ת

 
פטור
 
 
 
 
40%

 
04.05.1032
 
 
 
 
04.05.1039

 
חמאה באריזה מעל 1 ק"ג, שלגביה אישר מנכ"ל משרד התמ"ת שהיא מיועדת לייצור שוקולד, ממתקים, מזון לתינוקות.
 
 
חמאה, ללא אישור מנכ"ל תמ"ת

 
פטור
 
 
 
 
160% 
 
 
 


 
פרט מכס

 
תיאור הטובין

 
שיעור המכס

 
08.02.1210
 
 
 
 
08.02.1290

 
שקדים מקולפים, שלגביהם אישר מנכ"ל משרד התמ"ת שהם מיועדים לייצור שוקולד, ממתקים, מזון לתינוקות.
 
 
שקדים מקולפים, ללא אישור מנכ"ל תמ"ת
 

 
פטור
 
 
 
 
17.29 ₪
 לק"ג אל"י מ- 102%

 
08.02.2210
 
 
 
08.02.2290

 
אגוזי אלסר, שלגביהם
אישר מנכ"ל משרד התמ"ת שהם מיועדים לייצור שוקולד או ממתקים.
 
אגוזי אלסר, ללא אישור מנכ"ל תמ"ת

 
פטור
 
 
 
12%

 
08.11.2010
 
 
 
08.11.2090

 
פטל, אוכמניות, תות, דובדבן, דומדמניות –  קפואים, באריזות המכילות 10 ק"ג או יותר.
 
 
פטל, אוכמניות…. באריזות של פחות מ-10 ק"ג.

 
פטור
 
 
 
12%

 
11.01.0020
 
 
 
11.01.0090

 
קמח מחיטה או מחיטה מעורבת בשיפון, באריזות שמשקלן עולה  על 5.5 ק"ג.
 
 
קמח…., באריזות של פחות מ- 5.5 ק"ג.

 
פטור
 
 
 
12%

 
12.02.4210
 
 
 
12.02.4290

 
אגוזי אדמה מקולפים, שמנכ"ל משרד התמ"ת אישר כי הם מיועדים לעיבוד שמנים או חמאת בוטנים.
 
אגוזי אדמה מקולפים, ללא אישור מנכ"ל תמ"ת.

 
פטור
 
 
 
3.24 ₪ לק"ג אל"י מ- 102% אל"פ מ- 2.68 ₪ לק"ג 
 
 


 
פרט מכס

 
תיאור הטובין

 
שיעור המכס

 
12.06.0010
 
 
 
12.06.0020

 
זרעי חמניות, שמנכ"ל משרד התמ"ת אישר כי הם מיועדים לעיבוד שמנים.
 
 
זרעי חמניות, ללא אישור מנכ"ל תמ"ת

 
פטור
 
 
 
2.07 ₪ לק"ג אל"י מ- 114%

 
16.04.1430
 
 
 
16.04.1490

 
פילה או בשר של טונה קפוא, באריזות העולות על 5 ק"ג.
 
 
פילה או בשר של טונה, קפוא, באריזות של פחות
מ- 5 ק"ג.

 
פטור
 
 
 
12% + 3.51 ₪ לק"ג

 
20.07.9993
 
 
 
20.07.9999

 
רכז של אגס, משמש, מנגו, שזיף, קווי, גויאבה, גזר או בננה באריזות המכילות 50 ק"ג או יותר.
 
 
רכז של אגס, משמש….. באריזות של פחות מ- 50 ק"ג.

 
פטור
 
 
 
12%

 
20.09.1111
 
 
20.09.1119

 
מיץ תפוזים קפוא באריזות המכילות 230 ק"ג או יותר.
 
מיץ תפוחים קפוא באריזות של פחות מ- 230 ק"ג.

 
פטור
 
 
30%


 
 

למידע נוסף בתחום זה
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.