ליאור פיק ושות', משרד עורכי הדין | מאמרי דעה | 20/02/2012

הקמת חברה בישראל

במרבית המקרים, בעת הקמת עסק או פעילות בישראל, יזם ניצב בפני הדילמה –  כיצד להתאגד? ככלל קיימים מספר סוגי התאגדויות, כגון: חברה בע"מ, שותפות, סניף (בד"כ של חברה זרה) או עסק עצמאי. בעניין זה חשוב לבחון כל מקרה לגופו טרם קבלת ההחלטה.

השיקולים המרכזיים להחלטה זו הינם היבטי מיסוי, נוכחות גורמי סיכון (חשיפה לתביעות), צפי להיקף פעילות/ רווחיות, הכנסת שותפים בהווה או בעתיד וכו'. במאמרנו זה נבקש לבחון את יתרונות ההתאגדות כחברה ושלבים בדרך להקמתה.

חברה הינה אישיות משפטית נפרדת מבעליה. המשמעות הינה כי העסק ובעליו הינם שתי ישויות נפרדות. כתוצאה מכך, הסנקציות בגין חובות החברה יכולות להיות מופעלות רק כנגד החברה ורכושה וככלל, אין אחריות אישית לחובות החברה ואין אחריות אישית פלילית של בעלי מניות (אלא רק של מנהלי החברה). בנוסף לכל אלה, חברה נהנית מיתרונות נוספים, כלהלן:

1.      מיסוי "דו שלבי" - היתרון הגדול בחברה, הינו השליטה על עיתוי משיכת הרווחים (וכנגזרת על תשלום המס בגין הדיבידנד). כל עוד הרווחים נשארים בחברה נחסך תשלום המס על הדיבידנד (כיום בד"כ 20%-25%).
2.      שיעורי מס נמוכים –  נכון להיום, שיעור מס החברות הינו 24% לשנת 2011. אולם, בעקבות המחאה החברתית וועדת טרכטנברג, ישנה הצעת חוק להעלאת שיעור מס החברות לכדי 25% והקפאתו של שיעור זה. בנוסף יחול שיעור מס במשיכת רווחים בסך 25% על הדיבידנד.
3.      פטור בביטוח לאומי ומס בריאות – להבדיל מעסק מורשה, רווחים של חברה - פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות. החבות בביטוח לאומי בחברה הינה רק על המשכורות. שיעור דמי ביטוח לאומי החלים על משכורת דומים לאלה החלים על עצמאי.
4.      הקטנת חשיפה לתביעות אישיות ("מסך התאגדות").
5.      הסדרת יחסים משפטיים בין שותפים (תקנון, הסכם שותפים).
6.      גמישות, יעילות ופיקוח נאותים.
 
הקמת החברה בישראל הינו תהליך קצר, כעיקרון ניתן לבצעו תוך 24 שעות. בעניין זה, השלבים להקמת חברה הם כלהלן:    
- בחירת שם לחברה
- חלוקת % הבעלות בחברה
- הסדרת יחסים משפטיים בין השותפים - תקנון, הסכם שותפים
- רישום החברה
- קביעת מורשי חתימה/ מנהלים/ דירקטורים
- מינוי רו"ח מבקר
- פתיחת חשבון בנק
- פתיחת תיקים ברשויות המס – מע"מ, מ"ה, ב. לאומי ומס הכנסה.
 
לסיכום, יאמר כי ההחלטה בעניין התאגדות כחברה, לעתים קרובות, אינה קלה ועל היזם לקחת בכובד ראש את השיקולים המפורטים במאמר זה. 
 
אין לראות באמור לעיל משום המלצה ו/או חוות דעת ובכל מקרה מומלץ לקבל יעוץ מקצועי פרטני, בהתאם לנסיבות הקונקרטיות של כל מקרה ומקרה. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה בענין זה ובכלל.
לפרטים נוספים, ניתן לפנות לעו"ד אנה ליסקניץ' ממשרדנו. 

 

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.