בקשה לביטול קנסות קורונה לעסקים

לאחרונה התקבלו פניות רבות מחברי לשכה, בטענה שנקנסו עקב הפרות של חקיקת הקורונה, אולם בפועל לא הייתה כל סיבה לקנס. מדובר בקנסות גבוהים שמשפיעים על כל עסק, וודאי על עסקים קטנים ובינוניים ובמיוחד בצוק העיתים הנוכחי כשהמגזר העסקי נאבק על המשך קיומו.

על מנת למנוע עוול זה של קנסות שלא היו אמורים כלל להינתן, לשכת המסחר תל אביב והמרכז פיתחה עבורכם שירות ייחודי לטיפול בקנסות קורונה לחברות ולעסקים.

אנחנו נבצע עבורכם את הבקרה על הקנס שקיבלתם ונבחן אם יש מקום להגשת פנייה לביטול הקנס.

אם נגיע למסקנה שהקנס הוא תולדה של טעות, או שיש סיכוי לביטול הקנס עקב נסיבות מיוחדות, נסייע לכם בהגשת בקשה לביטול הקנס.

איך מבטלים דוח קורונה - צעדים ראשונים 

מתי ניתן להגיש בקשה לביטול קנס?

 1. על פי חוק, ניתן להגיש בקשה לביטול קנס קורונה תוך 30 יום מהמועד בו ניתן הדו"ח המקורי.
 2. לא ניתן להגיש בקשה לביטול הקנס במקביל להגשת בקשה להישפט.
 3. אם הוחלט לדחות את הבקשה לביטול הקנס, ניתן להגיש בקשה להישפט בתוך 30 ימים מיום שנתנה החלטת התביעה לדחות את הבקשה, או עד תום התקופה להגשת בקשה להישפט.
 4. ניתן להגיש בקשה לביטול קנס באיחור, במקרים בהם נמנעה האפשרות להגיש את הבקשה במועד, בשל סיבות שלא היו תלויות בפונה.


למה אתם זכאים?

 1. להעביר אלינו בקשה אחת לביטול קנס - ללא עלות.
 2. כל בקשה נוספת (ועד 10 בקשות סה"כ לכל חברה) בעלות מופחתת של 330 ₪ בצירוף מע"מ.
 3. משרד עורכי דין גבע איצקוביץ' מציע הטבה מיוחדת לחברי הלשכה. אם הבקשה לביטול הקנס תידחה, מציע משרד עורכי הדין לחברי הלשכה להגיש עבורם ערעור לבית המשפט ולנהל את ההליך המשפטי כולו וזאת בעלות מופחתת מהמקובל במשרד עורכי הדין שתעמוד על 1,000 ₪ בצירוף מע"מ לכל הליך משפטי.
  יובהר, כי ההתקשרות עם משרד עורכי הדין היא עצמאית של כל חבר לשכה.
 4. הלשכה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירות וההטבות בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.


ביטול קנס של קורונה - איך זה יעבוד?

 1. בעל החברה/עסק ימלא את הטופס מטה וישלח את הודעת תשלום הקנס וכן מסמכים/חומר אחר התומכים בבקשתו לביטול למייל של רינת ענבר, מנהלת אגף קשרי חברים: RinatA@chamber.org.il
 2. לאחר קבלת החומר המלא, ייבחנו פרטי המקרה והמסמכים/חומר אחר שנשלחו.
 3. אם נגיע למסקנה שהקנס הוא תולדה של טעות או שיש נסיבות מיוחדות שיכולות להוביל לביטול הקנס, נעביר לבעל העסק בקשה לביטול הקנס.
 4. בעל החברה/עוסק מורשה ידפיס את הטופס, יחתום עליו וישלח לרשות הרלוונטית לפי ההגשה.

ביטול קנס קורונה

*
*
*
*
*
*
Change the CAPTCHA code
למידע נוסף בתחום זה