דגשים לגבי השימוש בקרנה במאוריציוס

בהוצאת תכשיטים למדינה זו יש להקפיד על רישום מדויק מאוד של כל תכשיט ותכשיט, לארוז אותו בנפרד, תוך פירוט משקלו, תיאורו ומחירו. רק חברות מוכרות יורשו להכניס תכשיטים לתחומי המדינה.

למידע נוסף בתחום זה