דגשים לגבי השימוש בקרנה בטיואן

טפסי הקרנה לטיואן הם בצבע כתום וניתן להשתמש בהם רק לטיואן ולישראל. במידה ויוצאים לטיואן ולמדינות נוספות, יש להנפיק פנקס קרנה נוסף ולהתנהל עם שני פנקסים.

ציוד תקשורת אלחוטי שיוצא למדינה זו מצריך אישורי יבוא לטיואן.

למידע נוסף בתחום זה