דגשים לגבי השימוש בקרנה בטורקיה

המכס התורכי מגביל את שהיית הקרנה לחצי שנה בלבד. בנוסף, שם נציג הקרנה חייב להופיע על גבי סעיף B בקרנה וכן יצורף ייפוי כוח החייב להיות מאושר על ידי הקונסוליה התורכית.  כמו כן, חובה לחתום על הטפסים המיועדים לתורכיה בקרנה מראש ולא במעמד המוכס, כפי שמקובל בכל העולם. חריגה בשימוש בקרנה מעבר להגבלת השהייה עלולה לגרור תשלום מסים של עד פי שניים מערך הקרנה, ובשל כך תידרש ערבות גבוהה יותר לתורכיה.

למידע נוסף בתחום זה