אישור מכירה חופשית- Certificate of Free Sale

להלן דרישות לשכת המסחר להפקת המסמך הנ"ל.

 1. הצהרה באנגלית חתומה על ידי מורשה חתימה מטעם החברה. ההצהרה תהיה על נייר המכתבים של החברה, תכלול את שם החותם ותפקידו, חתימה וחותמת.
 2. ההצהרה חייבת לכלול את שם המוצר המדויק, מהות המוצר ושם מסחרי (אם יש), המוצר חייב להימכר בישראל. במידה והמוצר נמכר במדינות נוספות, ניתן להוסיף להצהרה המדינות שם המוצר נמכר.
 3. להצהרה ילוו אישור של רו"ח או עו"ד על קיומה של החברה ואישור חתימתו של החותם כמורשה חתימה מטעם החברה.
 4. מסמך זה לא יונפק על ידינו על המוצרים הבאים: תמרוקים, קוסמטיקה, ציוד רפואי, תרופות . לקבלת מסמך זה יש לפנות לגורמים הרלוונטיים.
 5. FREE SALE תקף לשנה מיום הוצאתו.
 6. הנפקת המסמך כרוכה בתשלום מראש (בעת הגשת המסמכים):
  - לקוח החבר בלשכת המסחר 500 ש"ח + מע"מ.
  - לקוח שאיננו חבר בלשכת המסחר 750 ש"ח + מע"מ.
 7. לשכת המסחר תנפיק את המסמך הנדרש רק לאחר קבלת כל הפרטים הדרושים ואימותם במידת הצורך.
 8. מצ"ב דוגמא לבקשת אישור על מכירה חופשית.

משך הנפקת המסמך מיום הזמנתו - כחמישה ימי עסקים.

ניתן להעביר את המסמכים בשלב הראשון לכתובת: malil@chamber.org.il וכאשר תקבלו הודעה כי הוא מוכן יש להעביר המסמכים המקוריים בצירוף תשלום.להלן דוגמא להצהרה

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה