תעודת EUR-MED

תעודה זו מיועדת ביצוא למדינות הצבירה הפאן-אירופית - מדינות האיחוד האירופי, אפט"א, תורכיה וירדן.
זוהי תעודה אשר אושרה על ידי רשויות המכס במדינת היצוא ומעידה כי הטובין הרשומים בה הם "מוצרי מקור" המשלבים חומרים שמקורם במדינות הצבירה.
ניתן לרכוש בלוק המכיל 50 תעודות בלשכת המסחר תל אביב והמרכז.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה