פורסם תיקון לצו יצוא חופשי- מינהל תעשיות במשרד הכלכלה אחראי כעת להנפקת רישיון יצוא לפרט מכס 39.15 - מק"ח 1969

ביום 24.10.2021 פורסם ברשומות מק"ח 1969 העוסק בשינוי הגורם האחראי להנפקת רישיון יצוא למינהל תעשיות במשרד הכלכלה והתעשייה- עבור פרט מכס 39.15- פסולת, גזירים וגרוטאות, של פלסטיק.

לעיון במק"ח 1969 המלא- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה