צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל היצף על יבוא של כבלי נחושת למתח נמוך מטורקיה) (הוראת שעה) התשע"ט 2019

בהמשך לחתימתו של שר הכלכלה על הטלת היטל היצף ביבוא כבלי נחושת למתח נמוך מטורקיה, מצ"ב הודעה על פרסום צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל היצף על יבוא של כבלי נחושת למתח נמוך מטורקיה) (הוראת שעה) התשע"ט 2019, וכן מכתב נלווה ממשרד הכלכלה.

 

יש לשים לב לסעיף 4 במכתב הנלווה בו מצוין כי על מנת שהטובין הכלולים בתוספת לצו יהיו פטורים מתשלום היטל, הדגמים/ הסוגים (המוחרגים) נדרשים להיות מוטבעים על הכבל לאורכו וכן יצוינו בחשבון הספק המצורף למשלוח.

 

מצ"ב קישור למסמך הצו עצמו (מק"ח 1885)

מצ"ב מסמך לדברי ההסבר, הכולל פירוט של פריטי המכס הרלוונטיים

למידע נוסף בתחום זה