שר הכלכלה חתם על הטלת היטל היצף ביבוא כבלי נחושת למתח נמוך מטורקיה

שר הכלכלה, אלי כהן, החליט לקבל את המלצות הוועדה המייעצת בדבר קיומו של היצף הגורם נזק לתעשייה היצרנית המקומית. זאת, לאחר שנמסרו לו מסקנות והמלצות הוועדה המייעצת להיטל היצף והיטל משווה, בהתחשב, בין היתר, ביחסי הסחר של ישראל עם מדינות חוץ ובנימוקים הנוגעים למשק בכללו.

 

במסקנותיה מצאה הוועדה ברוב קולות כי "התקיימו התנאים הנדרשים על פי חוק כדי להטיל היטל היצף על מוצרי החקירה בגין יבוא המוצרים בהיצף אשר גרם לנזק ממשי לענף היצרני המקומי". לאור זאת המליצה הוועדה לקבל את המלצת הממונה להטיל היטל היצף בשיעור של 9.3% על חברת Pammukkale, אך קבעה כי די בשיעור של 14.5% ביחס ליתר היצרנים הטורקים על מנת למנוע את הנזק לענף היצרני המקומי. המלצתה של הוועדה הינה כי ההיטל יוטל לתקופה של 5 שנים.

 

יחד עם זאת, מציין השר בהחלטתו, כי "בחרתי לשים דגש על הצורך באיזון בין צרכי חברת סינרג'י כבלים בע"מ ובין הצורך לצמצם את השפעת ההיטל על התחרות והמחירים ולכן החלטתי להטיל את ההיטל לתקופה של 3 שנים בלבד".

 

קישור למסקנות הוועדה המייעצת בעניין יבוא של כבלי נחושת למתח נמוך מטורקיה (תלונת חברת סינרג'י כבלים בע"מ).

 

קישור להחלטת שר הכלכלה והתעשייה בעניין.

למידע נוסף בתחום זה