נפתחה חקירה בעניין תלונה על יבוא בהיצף של ממרח קקאו

הממונה על היטלי סחר פרסם לאחרונה הודעה ברשומות בנוגע לפתיחת חקירה בעניין תלונה על יבוא בהיצף של ממרח קקאו בטעמים שונים מהאיחוד האירופי.

התלונה הוגשה על ידי חברת השחר העולה בע"מ והיא מתייחסת למוצרים מיובאים המסווגים בפרטי המכס 18.06.9099 ו - 18.06.9020.

לקבלת עותק גלוי מהתלונה ומההחלטה על פתיחה בחקירה וכן להגשת תגובה או לכל בירור אחר, ניתן לפנות לממונה על היטלי סחר לפי המען: משרד הכלכלה, רח' בנק ישראל 5,

ירושלים 91036, טל': 02-6662621/2, פקס: 02-6662939.

למידע נוסף בתחום זה