נפתחה חקירה על יבוא בהיצף מאיטליה של יריעות ביטומניות

הממונה על היטלי סחר במשרד התמ"ת פרסם הודעה ברשומות בתאריך 5.2.2013, על כך שבתאריך 16.12.2012 הוחלט על פי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א – 1991, לפתוח בחקירה בעניין תלונת חברת פזקר בע"מ, על יבוא בהיצף של יריעות בוטומניות מאיטליה.

נושא החקירה הוא טובין המסווגים בפרט מכס 68.07.1000 לפי צו תעריף המכס הישראלי.

בהודעה נאמר כי לקבלת עותק גלוי מהתלונה ומההחלטה על פתיחה בחקירה, או להגשת תגובה או לכל בירור אחר, ניתן לפנות לממונה על היטלי סחר לפי המען: משרד התמ"ת, רח' בנק ישראל 5, ירושלים, טל': 02-6662621/2, פקס: 02-6662939.

למידע נוסף בתחום זה