הארכת היטל ההיצף ביבוא מסין של קשתות פלדה

בתאריך 26.10.2011 פרסמנו במדור זה כי בתאריך 25.10.2011 פורסמה הודעה ברשומות על ידי הממונה על היטלי סחר במשרד התמ"ת על כך שהחליט לפתוח בחקירה בעניין הארכת תוקפו של צו היטלי סחר (היטל היצף על יבוא קשתות פלדה מסין העממית). נושא החקירה היה טובין מיובאים המסווגים בפרט מכס 73.07.9340.

באותה תקופה חל היטל היצף בשיעור 66% מערך העסקה ביבוא מסין העממית של קשתות פלדה, מסוגים מסוימים, המסווגות בפרט מכס 73.07.9340.

בהודעה שהועברה לידי האיגוד בתאריך 31.12.2012, על ידי הממונה על היטלי סחר במשרד התמ"ת, נאמר כי בעקבות החקירה בנושא זה של הועדה המייעצת הוחלט להאריך את הצו בעניין היטל היצף על יבוא קשתות פלדה מסין העממית, והוא יהיה בשיעור מומלץ של 93.5% מהמחיר CIF של הטובין, לתקופה של 5 שנים.

בהודעה זו נאמר עוד כי צד מיודע שקיבל ממצאי החקירה יכול להגיש לועדה המייעצת את טענותיו בכתב, בתוך 14 ימים, וכן לבקש מהוועדה להשמיע בפניה בעל פה את טענותיו כפי שהוגשו בכתב.

למידע נוסף בתחום זה