פורסמה להערות הציבור: טיוטת צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה), התשפ"א – 2021

משרד הכלכלה והתעשייה פרסם היום (3.8.2020) טיוטת צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה), התשפ"א – 2021 להערות הציבור עד ליום 24.08.20.

 

צו היטלי סחר (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) משקף את הסכם הסחר עם ארה"ב.
מכוח ההסכם פטורים ממכס כל מוצרי התעשייה ושורה ארוכה של מוצרי מזון וחקלאות טריים. לגבי שאר מוצרי המזון והחקלאות, ההסכם קובע את גובה המכסות ליבוא הפטורות ממכס או הנחות משיעורי המכס הכללי. ישראל מנהלת דיונים עם ארה"ב על הסכם חדש. לכן, טיוטת הצו מציעה לקבוע היטל יבוא מארה"ב. ההטבות ביבוא הקבועות בטיוטת הצו זהות להטבות שנקבעו בצו הקודם למעט מספר תיקונים שנועדו לתקן טעויות שנפלו בצו הקודם, ותוקנו על מנת להתאים בין נוסח הצו לבין הקבוע בהסכם הסחר. תוקף טיוטת הצו הינו מיום 1.1.2021 ועד ליום 31.12.2022.
• בטיוטת הצו קיימות שלוש תוספות:
• תוספת ראשונה – יבוא בהיטל מופחת.
• תוספת שנייה- היטל על יבוא מארה"ב באחוזים משיעורי המכס הכללי (צו תעריף המכס).
• מכסות יבוא הפטורות מהיטל ביבוא מארה"ב.

 

קישור לטיוטת הצו המלאה

קישור להעברת הערות באתר החקיקה הממשלתי

למידע נוסף בתחום זה