אוריאל לין לממונה על היטלי הסחר: אין מקום לבחון מחדש את צו היטל הסחר בהקשר של יבוא מלט

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, פנה אל דני טל, הממונה על היטלי סחר במשרד הכלכלה והתעשייה, בבקשה יחזור בו מהכוונה לבחון מחדש את הצו שבנדון (היטל היצף על יבוא צמנט פורטלנד אפור מטורקיה ומיוון) (הוראת שעה) התשע"ט 2019.

בפתח הדברים הדגיש לין כי איגוד לשכות המסחר סבור כי אין להתערב בעת הזו בייבוא המלט ויש להותיר את המצב על כנו. כל תוצאה אחרת תוביל מהלך לא רצוי של ייקור עלויות במשק ותעודד חוסר התייעלות. לין ממשיך ומסביר כי "בשנים האחרונות החלה תחרות מיבוא, מה שהוביל תהליכים חיוביים מאד למשק ובכלל זה ירידה משמעותית בתעריפי המלט. הורדת מחירי המלט חיונית לאחד ממאבקי הדגל של ממשלת ישראל הוא המאבק ביוקר המחייה ובפרט בשוק הדיור. בדומה לכל שוק שנפתח לתחרות מיבוא, גם בענף המלט, על פעילויות הייצור המקומיות להתייעל ולהפחית מחירים".

מצ"ב המכתב המלא.

 

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה