עדכוני תקינה - יוני 2019

1.  פורסמו ברשומות הודעות על קביעת התקנים הבאים:

בפרסום 8224 בילקוט הפרסומים הכריזו על ביטול רשמיות התקן הבא:

בת"י 1548 - מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות, ולחפצים ביתיים דומים, מפברואר 22018 , רשמיות סעיף Depth - 6.2 לעניין מזרנים לטיפול בתופעת ריפלוקס אצל תינוקות - בטלה.

בפרסום 8226 בילקוט הפרסומים הכריזו על ביטול רשמיות ושינויים בתקנים הבאים:

בת"י 1458 חלק 2.1 - פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בחם - דרישות לתנאי הספקה, מאפריל 2012 (להלן - התקן) -
א. בסעיף חלות התקן, רשמיות הפסקה המתחילה במילים "מצופים (בגלוון או בצבע) ולא מצופים" - בטלה;
ב. בסעיף 2 לתקן, רשמיות אזכורו של ת"י References Normative 918 - בטלה;
ג. בתת–סעיף 10.1 , רשמיות הקטע החל במילים "אחרי השורה המתחילה במילים "the manufacturer's" עד המילים "הכיתוב יהיה משמאל לימין, והמידות יבוטאו במ"מ" - בטלה.
התקן תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאפריל 2019.

בת"י 1458 חלק 1.1 - פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר - דרישות לתנאי הספקה, מאפריל 2012 (להלן - התקן), בתת–סעיף 10.1 , רשמיות הקטע החל במילים "אחרי השורה הרביעית" עד המילים "והמילים יבוטאו במ"מ - בטלה.
התקן תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאפריל 2019.

בת"י 70 חלק 2 - מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם): בדיקות תקופתיות, ממרס 2013 (להלן - התקן), רשמיות סעיף 4.1 - בטלה.
התקן תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאפריל 2019.

בפרסום 8266 בילקוט הפרסומים הכריזו על שינויים בתקנים הבאים:

ת"י 23 חלק 1 - מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: שיטות בדיקה של דלתות, גיליון תיקון מס' 1, מאפריל 2019 למהדורה מאוגוסט 2013 + חלק 2- מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: מלבני עץ או /וגם מלבנים מחומרים אחרים (למעט פלדה) לדלתות סובבות, גיליון תיקון מס' 1, מאפריל 2019 למהדורה ממאי 2013 + חלק 6- מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: מכללים מוגמרים - דלתות סובבות, גיליון תיקון מס' 1, מאפריל 2019 למהדורה ממאי 2013.

2. שינוי מספר טלפון של המוקד הטלפוני של מינהל התקינה במשרד הכלכלה:

מספר הטלפון החדש הינו 072-2483411. מוקד הפניות יפעל בימים ראשון עד חמישי החל מהשעה 9:00 ועד לשעה 15:00.

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 37120- ערים וקהילות בנות-קיימה - מדדים לשירותים עירוניים.

ת"י 1080 חלק 39- טכנולוגיית המידע - הגדרות מונחים: ממשק משתמש.

ת"י 60898 חלק 2- אבזרים חשמליים – מפסקים אוטומטיים זעירים להגנה מפני זרם- יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים לפעולה בזרם חילופים ובזרם ישר.

ת"י 60900- עבודה במִתקן חי – כלי עבודה ידניים לשימוש במתח עד 1000 וולט זרם חילופים ועד 1500 וולט זרם ישר.

ת"י 60947 חלק 4.1- ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: מגעונים ומתנעי מנועים – מגעונים ומתנעי מנועים אלקטרומכניים.

ת"י 61427 חלק 1- תאים נטענים ומצברים לאחסון אנרגייה מתחדשת – דרישות כלליות ושיטות בדיקה: יישומים פוטו- וולטאיים ללא חיבור לרשת החשמל.

ת"י 61427 חלק 2- תאים נטענים ומצברים לאחסון אנרגייה מתחדשת – דרישות כלליות ושיטות בדיקה: יישומים עם חיבור לרשת החשמל.

ת"י 1258 חלק 4 ג"ת 1- ביגוד מגן: ביגוד בעל נִראוּת גבוהה – שיטות בדיקה ודרישות.

ת"י 6575- דלתות פנים סובבות המיועדות לשימוש בבניינים.

ת"י 60601 חלק 2.37- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית (ultrasonic) ולביצועים חיוניים של ציוד עַל-שִׁמְעִי לאבחון ולניטור רפואי.

ת"י 29159 חלק 1- טכנולוגיית המידע – כיול, ריבוד והיתוך של נתונים ביומטריים: תסדיר למידע מותך.

ת"י 29164- טכנולוגיית המידע – ביומטרייה- BioAPI משובץ.

ת"י 29197- טכנולוגיית המידע – מתודולוגיית הערכה עבור השפעת הסביבה בביצועי מערכת ביומטרית.

ת"י 50001- מערכות ניהול אנרגייה - דרישות והנחיות לשימוש.

ת"י 5515 חלק 13- ציוד ספורט רב-תכליתי לשימוש קהילתי חופשי – דרישות, לרבות דרישות בטיחות, ושיטות בדיקה.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

4. מינהל התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם את מסמכי ה-ש' הבאים:

נספח ש' עדכני לת"י 62368 חלק 1- ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיית המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחות- קישור

5. הצגת מועמדות לוועדת מומחים חדשה לשערים חשמליים:

מכון התקנים הודיע על הקמת ועדת מומחים חדשה לשערים חשמליים שתעסוק בהכנת רוויזיה לתקן הישראלי הבא: ת"י 900 חלקי 23.03 - מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: בטיחות - דרישות מיוחדות עבור מערכות הינע לשערים, לדלתות ולחלונות ודרישות מיוחדות למניעת סיכונים הנובעים מתנועתם. ועדת מומחים זו תמונה ע"י חברי ועדה טכנית 5255 – ציוד חשמלי לשימוש ביתי.

חברי לשכה המעוניינים להציע עצמם כנציגי הלשכה בוועדה זו, יפנו אל מירב בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן עד התאריך 17.6.19.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל:  meravk@chamber.org.il

 

 

למידע נוסף בתחום זה