עדכוני תקינה דצמבר 2018

1. הממונה על התקינה הודיע על כוונתו להחליף או לשנות את התקנים המפורטים להלן:

1.1 קישור לפנייתו של הממונה על התקינה בדבר אישור השינויים בתקן הרשמי כלהלן:

  • ת"י 158 חלק 1 – מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): מאגרים (אוגוסט 2007, כאשר על התקן רשום נובמבר 2007), לרבות ג"ת מס' 1 (ספטמבר 2013), ע"י פרסום גיליון תיקון מס' 2 (פברואר 2018).
  • ת"י 158 חלק 4 – מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): בדיקות (ינואר 2004), לרבות ג"ת מס' 1 (אפריל 2016), ע"י פרסום גיליון תיקון מס' 2 (פברואר 2018).

1.2. קישור לפנייתו של הממונה על התקינה בדבר שינוי התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 14372 – מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – סכין, כף ומזלג (סכו"ם) ואבזרי האכלה: דרישות בטיחות ובדיקות (נובמבר 2010), לרבות ג"ת מס' 1 (מרס 2017) על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 2 (מאי 2018);

1.3 קישור לפנייתו של הממונה על התקינה בדבר שינוי התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 900 חלק 2.15 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים (יולי 2018), על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 1 (ספטמבר 2018);

1.4. קישור לפנייתו של הממונה על התקינה בדבר החלפת התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 60730  חלק 2.7 – אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות לקוצבי זמן ולמתגי זמן  (דצמבר 2013);
במקומו יבוא: ת"י 60730 חלק 2.7 – אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים: דרישות מיוחדות לקוצבי זמן ולמתגי זמן (נובמבר 2018);

1.5 קישור לפנייתו של הממונה על התקינה בדבר אישור החלפת התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 1343- צבעים ולכות: אריזה וסימון (אוגוסט 1995), לרבות גיליון התיקון מס' 1 (דצמבר 2005), (התקן בעל רשמיות חלקית).
במקומו יבוא:  ת"י 1343 – צבעים ולכות – דרישות כלליות (אוקטובר 2018), כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.

1.6 קישור לפנייתו של הממונה על התקינה בדבר אישור החלפת התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 4272 חלק 1 –  תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים, המיועדים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, אריזה וסימון (אפריל 2006);
במקומו יבוא: ת"י 4272 – תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים – דרישות לבטיחות, אריזה וסימון (אוקטובר 2018);

1.7 קישור לפנייתו של הממונה על התקינה בדבר הארכת תקופת המעבר לעניין החלפת התקנים הרשמיים ת"י 60065- מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה- דרישות בטיחות (2012), לרבות ג"ת מס' 1 (2015), ות"י 60950 חלק 1- ציוד טכנולוגיית המידע- בטיחות: דרישות כלליות (2015); (במקומם יבוא ת"י 62368 חלק 1- ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיית המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחות (2018))

קישור לאתר צפיה בתקנים שנמצאים בבחינה אצל הממונה על התקינה במשרד הכלכלה
התייחסויות ככל שיש ניתן להעביר בהתאם למפורט בפניה או קודם לכן אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

2. פורסמו ברשומות הודעות על עדכון או קביעת התקנים המפורטים להלן:

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 13), התשע"ט – 2018
במקום ת"י 1284 חלק 4 – כפפות מגן נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים: מונחים ודרישות ביצועים מאפריל 2010,
יבוא: ת"י 1284 חלק 4 – כפפות מגן: כפפות נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים מסוכנים – מונחים ודרישות ביצועים בעבור סיכונים כימיים, מנובמבר 2018 (להלן – התקן המוחלף)."
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 14), התשע"ט – 2018
במקום ת"י 5438 חלק 12 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן פחמתי (קלציום קרבונט) מיוני 2011,
יבוא: ת"י 5438 חלק 12 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן פחמתי (קלציום קרבונט), מנובמבר 2018.

קישור לנוסח כפי שפורסם בקובץ התקנות 8114

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 15194 - אופניים-אופניים בעלי מנוע עזר חשמלי
ת"י 682 חלק 3  ג"ת 4 - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות – דרישות בטיחות
ת"י 682 חלק 4 ג"ת 1 - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות – שיטות בדיקה
ת"י 1048 ג"ת 1 - מוצרי טיפול בילדים – עריסות נישאות ומעמדים לתינוקות – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
ת"י 11069 - ציוד איתות וקריאה לצוות הסיעודי בבית חולים
ת"י 60947 חלק 3 - יוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: מפסקים, מנתקים..
ת"י 61056 חלקים 1+2 - מצברי עופרת-חומצה לשימושים כלליים
ת"י 61960 חלק 3 - תאים וסוללות נטענים המכילים אלקליין או אלקטרוליטים
ת"י 62128 חלק 2 - יישומי רכבת- מתקנים קבועים- בטיחות חשמל, הארקה
ת"י 1605 חלק 2 - מגלשות מים: הוראות
ת"י 386 חלק 1 - כובעונים (קונדומים): כובעונים עשויים לטקס גומי
ת"י 1157 - מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מוצצים לתינוקות
ת"י 1317 ג"ת 1 - ברז יחיד וסוללת ברזים לעירוב
ת"י 1347 ג"ת 1 - ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

4. פנייתו של הממונה על התקינה בדבר הסרת רשמיות nת"י 1152 – אבקות להכנת רפרפת (פודינג) וקריש 

הממונה על התקינה עדכן שהוא שוקל להמליץ על הסרת הרשמיות מת"י 1152 – אבקות להכנת רפרפת (פודינג) וקריש (דצמבר 1981).
קישור להודעת הממונה

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל:  Razh@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה