עדכון תקינה 25.11.2018

1. משרד העבודה והרווחה פרסם לביקורת ציבורית טיוטת תקנות שיחייבו עמידה בתקינה אירופאית על הפיגומים באתרי הבניה בישראל
משרד העבודה והרווחה פרסם לביקורת ציבורית טיוטת תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), (תיקון מס') , התשע"ט - 2018 בהקשר של פיגומים באתרי בניה.
קישור לטיוטת התקנות
התייחסויות ניתן להעביר באמצעות אתר קשרי ממשל עד לתאריך 3.12.2018.

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 5438 חלק 24.1 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן דו כלורו ...
ת"י 37101 - פיתוח בר-קיימה בקהילות- מערכת ניהול לפיתוח בר קיימא
ת"י 5515 - ציוד ספורט: מכשירי התעמלות
ת"י 5516 חלק 2 - ציוד ספורט: ציוד לשדה המשחק- ציוד כדורעף
ת"י 14988 - כיסאות גבוהים לילדים-דרישות ושיטות בדיקה
ת"י 4487 - בטיחות מכונות- התקני בקרה להפעלה בשתי ידיים...
ת"י 14120 - בטיחות מכונות-מגינים-דרישות כלליות לתכן ולמבנה של...
ת"י 13850 - בטיחות מכונות- פונקציית עצירת חירום- עקרונות תכן
סדרת תקנים בתחום טכנולוגיית המידע ובכלל זה: ת"י 27007, ת"י 27009, ת"י 27013, ת"י 27021, ת"י 27033 חלק 6, ת"י 27036 חלק 4, ת"י 27042, ת"י 27043, ת"י 27050 חלק 1+3, ת"י 27041, ת"י 24779 חלק 4.
ת"י 62443 חלק 2.4 + חלק 4.1 - אבטחה למערכות אוטומציה ובקרה תעשייתיות...
ת"י 819 חלק 3.3+3.2+3.1 - מכליות להובלת חומרים מסוכנים: ציוד ואבזרים לגזים
ת"י 282 ג"ת 2 - גפרורים - דרישות ביצועים, בטיחות ומיון
ת"י 5418 ג"ת 1 - ,עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, בסיסי מיטות מרופדים ובסיסי מיטות שאינם מרופדים.
ת"י 1505 חלק 2 - מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות אוסמוזה הפוכה
ת"י 599 ג"ת 3 - רפפות פוליוויניל כלורי לתריסים
ת"י 917 ג"ת 1 - לוחות מפוליוויניל כלורי קשיח
ת"י 840 חלק 1 ג"ת 1 - סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים
ת"י 70 חלק 1 + 2 - מכלים מיטלטלים למילוי חוזר , לגזים פחמימנים מעובים (גפ"מ )...
ת"י 712 חלקים 1+2+3 - גלילים מיטלטים לגזים...

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

3. הממונה על התקינה עדכן על כוונתו לשנות קבוצת יבוא של מכונות גילוח המופעלות באמצעות סוללות ראשוניות
בהמשך לפעילות הלשכה להעברת מוצרים אלו לקבוצת תקינה 3, להלן קישור להודעת הממונה על התקינה בנושא.
קישור להודעת הממונה על התקינה

4. פנייתו של הממונה על התקינה בדבר הסרת רשמיות מתקן ישראלי ת"י 90 חלק 1
הממונה על התקינה עדכן שהוא שוקל להמליץ על הסרת הרשמיות מת"י 90 חלק 1 – בנזין לרכב מנועי: בנזין המכיל עופרת...
קישור להודעת הממונה על התקינה בנושא זה

5. פורסמו ברשומות הודעות על עדכון או קביעת התקנים המפורטים להלן:

הודעה בדבר קביעת תקנים - קישור לפרסום בילקוט הפרסומים 7985

ת"י 1149 – בתי תקע משותפי ציר, 75 אום, לאותות רדיו ולאותות טלוויזיה, מספטמבר 2018 בא במקום המהדורה ממאי 2010.
ת"י 21001 – ארגוני חינוך – מערכות ניבול בעבור ארגוני חינוך – דרישות והנחיות לשימוש, מספטמבר 2018.
ת"י 11137 חלק 3 – עיקור מוצרים רפואיים – קרינה: הנחיות להיבטים דוזימטריים של פיתוח, של תיקוף ושל בקרה שוטפת, מספטמבר 2018 בא במקום המהדורה מדצמבר 2010.
ת"י 60127 חלק 2 – נתיכים זעירים: מוליכים ניתכים בתרמילים, מספטמבר 2018 בא במקום ת"י 740 חלק 1, ת"י 740 חלק 2, ת"י 740 חלק 3, ות"י 740 חלק 4 ממרס 1977.
ת"י 60127 חלק 3 – נתיכים זעירים: מוליכים ניתכים זעירים במיוחד, מספטמבר 2018.
ת"י 60127 חלק 4 – נתיכים זעירים: מוליכים ניתכים מודולריים אוניברסליים (UMF)- טיפוסים להתקנה דרך קדחים ועל משטחים, מספטמבר 2018.
ת"י 60127 חלק 6 – נתיכים זעירים: בתי נתיך בעבור מוליכים ניתכים זעירים, מספטמבר 2018 בא במקום המהדורה ממרס 2010.

הודעה בדבר קביעת תקנים - קישור לפרסום בילקוט הפרסומים 7989

ת"י 1099 חלק 1.1 – זיגוג בבניינים : תכן השמשה – קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה, מאוקטובר 2018 בא במקום המהדורה מאוגוסט 2006 ומגיליונות התיקון מנובמבר 2010 מאוקטובר 2012 ומספטמבר 2014, ומתיקון הטעות מפברואר 2015 ומגיליונות התיקון מיולי 2015 מיוני 2016 מדצמבר 2016 ומיוני 2017.
ת"י 61000 חלק 6.3 – תאימות אלקטרומגנטית: תקנים גנריים – תקן פליטה לסביבות של מגורים, של מסחר ושל תעשייה קלה, מאוקטובר 2018.
ת"י 61000 חלק 6.4 – תאימות אלקטרומגנטית: תקנים גנריים – תקן פליטה לסביבות תעשייתיות, מאוקטובר 2018.
ת"י 61800 חלק 3 – מערכות הינע חשמליות בעלות מהירות מתכווננת: דרישות תאימות אלקטרומגנטית ושיטות בדיקה מיוחדות, מאוקטובר 2018 בא במקום המהדורה מספטמבר 2011.
ת"י 2202 חלק 1 – דרישות מיקרוביולוגיות למוצרי מזון מעובדים: מוצרי מזון לתינוקות ולפעוטות ומעשירי חלב אם, מאוקטובר 2018 בא במקום המהדורה מפברואר 2008 ומגיליונות התיקון מדצמבר 2009 ומדצמבר 2011.
ת"י 60086 חלק 5 – סוללות ראשוניות : בטיחות סוללות עם אלקטרוליט מימי, מאוקטובר 2018 בא במקום ת"י 990 חלק 5 מאפריל 2004.
ת"י 60204 חלק 1 – בטיחות מכונות – ציוד חשמלי של מכונות: דרישות כלליות, מאוקטובר 2018 בא במקום המהדורה מדצמבר 2002.
ת"י 650 חלק 1 – מוצרי קקאו: עיסת קקאו (תנזיל קקאו) ועוגת קקאו, מאוקטובר 2018 בא במקום המהדורה מאוגוסט 2014.
ת"י 650 חלק 3 – מוצרי קקאו: חמאת קקאו, מאוקטובר 2018 בא במקום המהדורה מאוגוסט 2014.

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל:  Razh@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה