עדכוני תקינה 25.10.18

1. הממונה על התקינה הודיע על כוונתו לעדכן או לשנות את התקנים המפורטים להלן:

ת"י 1078  - במקומו יבוא - ת"י 14079 חלק 3- ציוד רפואי ללא חומר פעיל- דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: מרפד גזה (נובמבר 2013); קישור להודעת הממונה

ת"י 1220 חלק 3 – מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות (אוקטובר 2014), על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 1 (ספטמבר 2015) וגיליון התיקון מס' 2 (יולי 2018); קישור להודעת הממונה

ת"י 987 – מטפי הלון מיטלטלים למילוי חוזר (אוגוסט 1980), לרבות ג"ת מס' 1 (דצמבר 1983) וג"ת מס' 2 (מרס 2003) על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 3 (אפריל 2018); קישור להודעת הממונה

ת"י 1153– מטפים לכיבוי אש לשימוש חד-פעמי;  קישור להודעת הממונה

קישור לאתר צפיה בתקנים שנמצאים בבחינה אצל הממונה על התקינה במשרד הכלכלה 
התייחסויות ככל שיש ניתן להעביר בהתאם למפורט בפניה או קודם לכן אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

2. הודעה נוספת בהתאם לתיקון 13 לחוק התקנים הפעם בהקשר של ת"י 2302
בהמשך לעדכונים קודמים לגבי תיקון 13 לחוק התקנים, הממונה על התקינה העביר להערות הודעה נוספת המתייחסת לתי" 2302 חלקים 1 ו - 2 המתייחסים לחומרים ותכשירים מסוכנים. קישור להודעת הממונה בהקשר זה
בתקנים המפורטים בהודעה ניתן לצפות באתר ייעודי - קישור
להערות עד 24.11.18 - התייחסויות ככל שיש ניתן להעביר באמצעות האתר הייעודי שהוקם בו גם ניתן לעיין במסמך אקסל המפרט את הדרישות הייחודיות לישראל בתקנים אלו ואת ההנמקות להם - קישור

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 900 חלק 2.5 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כלים
ת"י 900 חלק 2.12 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למשטחי חימום ומכשירים דומים
ת"י 900 חלק 2.52 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים :דרישות מיוחדות למכשירים להיגיינת הפה
ת"י 900 חלק 2.60 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים :דרישות מיוחדות לאמבטי עיסוי (ג'קוזי) ולאמבטי מרפא (ספא)
ת"י 900 חלק 2.81 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי רגליים ולשטיחוני חימום
ת"י 900 חלק 2.82 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות שעשועים ולמכונות לשירות אישי
ת"י 900 חלק 2.85 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קיטור לגיהוץ בדים
ת"י 900 חלק 2.95 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למערכות הינע לדלתות מוסכים נעות אנכית לשימוש בבתי מגורים
ת"י 60794 חלק 2.10 - כבלי סיבים אופטיים: כבלי סיבים אופטיים להתקנה בתוך מבנים – מפרט דרישות למשפחת כבלי תקשורת עם סיב אחד ושני סיבים
ת"י 60794 חלק 4.20 - כבלי סיבים אופטיים: מפרט דרישות קבוצתי – כבלים אופטיים עיליים לאורך קווי חשמל – מפרט דרישות למשפחת כבלים אופטיים ADSS (כל-דיאלקטריים הנתמכים עצמית)
ת"י 60794 חלק 5.10 - כבלי סיבים אופטיים: מפרט דרישות למשפחה – כבלי סיבים אופטיים במובל זעיר, מובלים זעירים ומובלים זעירים מוגנים להתקנה בנישוף מחוץ למבנים 
ת"י 5563 - דלק סילוני (דס"ל) 

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

4. פורסמו ברשומות הודעות על עדכון או קביעת התקנים המפורטים להלן:

ת"י 80 חלק 1 – לבד אורגני רווי באספלט: מצע לבד המשמש לגגות בשיפוע תלול, מאוגוסט 2018 בא במקום ת"י 80 ממרס 1982.
ת"י 80 חלק 2 – לבד אורגני רווי באספלט: לבד המשמש לגגות ולאיטום גגות, מאוגוסט 2018 בא במקום ת"י 80 ממרס 1982.
ת"י 1246 חלק 3 – תה וצמחים מיובשים לחליטה: חליטות צמחים מיובשים, מאוגוסט 2018 בא במקום ת"י 1384 מאוקטובר 2002.
ת"י 4141 חלק 10 – ציוד מגן אישי לעיניים: מסננים ומגיני עיניים להגנה מפני קרינת לייזר (מגיני עיניים ללייזר), מאוגוסט 2018, בא במקום המהדורה מאוקטובר 2014.
ת"י 5356 חלק 2 – מערכות כיבוי אש: כיבוי אש בכימיקלים רטובים, מאוגוסט 2018 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2012.
ת"י 5774 חלק 1 – זרנוקי פלסטיק: טיפוסי זרנוקים מחוזקים בטקסטיל המיועדים לאוויר דחוס, מאוגוסט 2018 בא במקום ת"י 1076 מנובמבר 1993.
ת"י 5774 חלק 2 – זרנוקי פלסטיק: טיפוסי זרנוקים מחוזקים בטקסטיל המיועדים לחומרי ריסוס, מאוגוסט 2018 בא במקום ת"י 1076 מנובמבר 1993.
ת"י 5774 חלק 3 – זרנוקי פלסטיק: זרנוקים תרמופלסטיים מחוזקים בטקסטיל, המיועדים למים, למטרות כלליות, מאוגוסט  2018 בא במקום ת"י 1076 מנובמבר 1993.
ת"י 6417 – סילאן (סירופ תמרים) ומוצרי סילאן, מאוגוסט 2018.
ת"י 13959 – שסתומים חד כיווניים – DN 15 עד 250 DN לרבות משפחת E, טיפוס B, מאוגוסט 2018.
ת"י 16709 – דלק לרכב מנועי – דלק למנועי דיזל בעל ריכוז גבוה של אסטרים מתיליים של חומצות שומניות ((FAME  (B20 ו – (B30 – דרישות ושיטות בדיקה, מאוגוסט 2018.
ת"י 60127 חלק 1 – נתיכים זעירים: הגדרות בעבור נתיטכים זעירים ודרישות כליות בעבור מוליכים ניתכים זעירים, מאוגוסט 2018 בא במקום ת"י 740 ממרס 1977.
ת"י 60715 – מידות של ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך – התקנה תקנית על מסילות לצורך תמיכה מכנית של ציוד מיתוג, של ציוד בקרה ושל אבזרים, מאוגוסט 2018 בא במקום המהדורה מינואר 2017.
ת"י 60947 חלק 1 – ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: כללים כלליים, מאוגוסט 2018 בא במקום המהדורה ממרס 2010.
ת"י 62208 – תיבות ריקות בעבור לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך – דרישות כלליות, מאוגוסט 2018 בא במקום המהדורה מאפריל 2007.
ת"י 62128 חלק 1 – יישומי רכבת – מתקנים קבועים – בטיחות חשמל, הארקה ומעגלים חוזרים: אמצעי הגנה מפני הלם חשמלי, מאוגוסט 2018 בא במקום המהדורה מיוני 2005.
ת"י 1149 – בתי תקע משותפי ציר, 75 אום, לאותות רדיו ולאותות טלוויזיה, מספטמבר 2018 בא במקום המהדורה ממאי 2010.
ת"י 21001 – ארגוני חינוך – מערכות ניהול בעבור ארגוני חינוך – דרישות והנחיות לשימוש, מספמבר 2018.
ת"י 11137 חלק 3 – עיקור מוצרים רפואיים – קרינה: הנחיות להיבטים דוזימטריים של פיתוח, של תיקוף ושל בקרה שוטפת, מספטמבר 2018 בא במקום המהדורה מדצמבר 2010.
ת"י 60127 חלק 2 – נתיכים זעירים: מוליכים נתיכים בתרמילים, מספטמבר 2018 בא במקום ת"י 740 חלק 1, ת"י 740 חלק 2, ת"י 740 חלק 3 ות"י 740 חלק 4 ממרס 1977.
ת"י 60127 חלק 3 – נתיכים זעירים: מוליכים ניתכים זעירים במיוחד, מספטמבר 2018.
ת"י 60127 חלק 4 – נתיכים זעירים: מוליכים ניתכים מודולריים אוניברסליים (UMF) – טיפוסים להתקנה דרך קדחים ועל משטחים: מספטמבר 2018.
ת"י 60127 חלק 6 – נתיכים זעירים: בתי נתיך בעבור מוליכים ניתכים זעירים, מספטמבר 2018 בא במקום המהדורה ממרס 2010.

5. כוונה לשנות את קבוצת התקינה של ת"י 636 בהקשר של שטיחים מיטלטלים לקבוצת תקינה 3
ממשרד הכלכלה נמסרה ההודעה הבאה:
"נבקש להעביר לידיעתכם כי פורסמה הודעה מטעם הממונה על התקינה על כוונה לשינוי ברשימת קבוצות הייבוא - הכוונה לשינוי קבוצת ייבוא של שטיחים מיטלטלים בחלות התקן הרשמי ת"י 636 "שטיחי טקסטיל" (אפריל 2018).
ניתן לעין בהודעה באתר משרד הכלכלה והתעשייה: קישור 
ניתן לעיין בחלוקה לקבוצות ייבוא של התקנים הרשמיים דרך החיבור : קישור   
ניתן לעיין ב-"הוראות הממונה על התקינה בדבר הענקת אישור תקן רשמי בהתאם לצו יבוא חופשי" באתר האינטרנט של המשרד:
הנכם מוזמנים עד ל-18.11.2018 למסור לממונה על התקינה את התייחסותכם בעניין השינוי."

חברי לשכה שיש להם התייחסות לנושא מוזמנים לפנות גם אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

6. עדכון בנוגע להכרה בתעודות בדיקה עבור בדיקות דגם למנעלי בטיחות
בהמשך לפעילות הלשכה בנושא מכון התקנים שלח מכתב עם בשורות חשובות בנושא הכרה בתעודות בדיקה עבור בדיקות דגם למנעלי בטיחות.
קישור למכתב מכון התקנים

7. מסמכי נת"מ (המתייחסים רק למסלול תו תקן) יצאו לביקורת ציבורית
נת"מ 268- יחידות בני מבטון תאי מאושפר באוטוקלב 
נת"מ 6069 - מלט-צמנט ("טיט")לריצוף - הגדרות ודרישות
נת"מ 995 חלק 3 - תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצמאיים

למידע נוסף ולקבלת טיוטות המסמכים ניתן לפנות אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל:  Razh@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה