משרד הכלכלה מודיע על פתיחת תקנים נוספים לתחרות בבדיקות היבוא

במסגרת הרפורמה בתקינה הוחלט על פתיחה הדרגתית של בדיקות היבוא לתחרות - ביחס לאותם תקנים מעבדות פרטיות שיקבלו הכרה מהממונה על התקינה יוכלו להתחרות מול מכון התקנים.

התקנים הראשונים נפתחו לתחרות באפריל 2018 והחודש נפתחו לתחרות תקנים נוספים (הפעימה השלישית צפויה בדצמבר 2019 והרביעית והאחרונה במרץ 2021).

קישור להודעת משרד הכלכלה ופירוט התקנים הנוספים שנפתחו לתחרות

קישור לרשימת מעבדות מוכרות לבדיקות תקן של טובין מיובאים באתר משרד הכלכלה (הרשימה צפויה להתעדכן בצורה שוטפת על בסיס הרחבת ההכרות)

קישור למאמר קודם על פתיחת בדיקות היבוא לתחרות

למידע נוסף בתחום זה