עדכון תקינה - אוקטובר 2018

1. מוצרים נוספים נפתחו לתחרות וליבואנים תהיה אפשרות בחירה בין מכון התקנים לבין מעבדות פרטיות
קישור למאמר בנושא

2. פורסמו ברשומות הודעות על עדכון או קביעת התקנים המפורטים להלן:

קובץ התקנות 8085 - קישור לפרסום ברשומות

החלפת ת"י 60601 חלק 2.6 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית...  של ציוד רפואי הפועל בגלי מיקרו.. 

קובץ התקנות 8078 - קישור לפרסום ברשומות

במקום ת"י 1268 חלק 5 מזרקים ומחטים: מזרקים סטריליים חד פעמיים עם מחט או ללא מחט לאינסולין...מינואר 2007 יבוא:
ת"י 1268 חלק 5 מזרקים ומחטים: מזרקים סטריליים חד פעמיים עם מחט או ללא מחט המיועדים לאינסולין. מספטמבר 2018

קובץ התקנות 8073 - קישור לפרסום ברשומות

במקום ת"י 900 חלק 1 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות מאוגוסט 2005, לרבות תיקון הטעות מנובמבר 2006, גיליון תיקון מס' 1 ממאי 2011 וגיליון תיקון מס' 2 מינואר 2012 יבוא:
ת"י 900 חלק 1 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות, מספטמבר 2018 (להלן – התקן).

במקום ת"י 681 חלק 1 – לולים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות מפברואר 2010, לרבות גיליון תיקון מס' 1 מיוני 2015, ובמקום ת"י 681 חלק 2 – לולים לשימוש ביתי: שיטות בדיקה מפברואר 2010, יבוא:
ת"י 12227 חלק 1 – לולים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מספטמבר 2018 (להלן – התקן).

במקום ת"י 1268 חלק 3 – מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד פעמי – מזרקים לשימוש ידני מאוגוסט 2002, לרבות גיליון תיקון מס' 1 מינואר 2007, וגיליון תיקון מס' 2 מפברואר 2015 יבוא:
ת"י 1268 חלק 3 – מזרקים ומחטים: מזרקים היפדרמיים סטריליים לשימוש חד-פעמי – מזרקים לשימוש ידני מספטמבר 2018 (להלן – התקן(.

במקום ת"י 1011.6 – בטיחות ציוד חשמלי לשימוש רפואי: ציוד לטיפול בגלי-מיקרו מספטמבר 1995, יבוא:
ת"י 60601 חלק 2.6 – ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלי-מיקרו, מספטמבר 2018 (להלן – התקן)".

במקום ת"י 5438 חלק 1: כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה הידרוכלורית ממאי 2013, יבוא:
ת"י 5438 חלק 1: כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה הידרוכלורית, מספטמבר 2018.

3. הממונה על התקינה הודיע על כוונתו לעדכן או לשנות את התקנים המפורטים להלן:

ת"י 4280 חלק 1 – דודי קיטור: דוודים בעלי צינורות אש (דצמבר 1999), לרבות ג"ת מס' 1 (אוגוסט 2002), ג"ת מס' 2 (מאי 2006), ג"ת מס' 3 (יוני 2010) על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 4 (פברואר 2016). קישור להודעת הממונה

ת"י 2250 חלק 1 – פותח סתימות בצנרת ניקוז: דרישות לבטיחות, לאריזה ולסימון - קישור להודעת הממונה

ת"י 463 – מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המאוחסנים בנפרד - קישור להודעת הממונה

ת"י 318 – מטפי פחמן דו-חמצני מיטלטלים - קישור להודעת הממונה

הודעות המתייחסות לתקני מזון (58, 701+1359, 1572, 1254, 760) - קישור למאמר בנושא


קישור לאתר לצפיה בתקנים ישראלים רשמיים 
התייחסויות ככל שיש ניתן להעביר בהתאם למפורט בפניה או קודם לכן אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

4. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:
ת"י 4348 חלק 2 - מניעת אש במהלך ריתוך, חיתוך, ועבודות חמות אחרות
ת"י 562 חלק 3 - בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים
ת"י 562 חלק 7 - בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות- דרישות ושיטות בדיקה
ת"י 562 חלק 8 - בטיחות צעצועים: צעצועי פעילות לשימוש ביתי
ת"י 5515 - ציוד ספורט - מגוון חלקים נוספים של תקן זה
תקני תאימות אלקטרומגנטית:
ת"י 961 חלק 12 - תאימות אלקטרומגנטית: כלי רכב, סירות ומנועי שרפה פנימית – אופייני הפרעות רדיו – גבולות ושיטות מדידה להגנה על מקלטים מחוץ לרכב
ת"י 62920 - מערכות פוטו - וולטאיות לייצור חשמל – דרישות תאימות אלקטרומגנטית ושיטות בדיקה לציוד להמרת הספק
ת"י 60974 חלק 10 - ציוד ריתוך בקשת חשמלית: דרישות תאימות אלקטרומגנטית (EMC)
ת"י 62040 חלק 2 - מערכות אל-פסק ( UPS ):  דרישות תאימות אלקטרומגנטית ( EMC )
ת"י 61000 (חלקים - 5.3,5.4, 5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,5.10, 6.6)

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

5. מסמכי נת"מ (המתייחסים רק למסלול תו תקן) יצאו לביקורת ציבורית
נת"מ לת"י 1157: מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם- מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
נת"מ לת"י 23 חלק 6: מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: מכללים מוגמרים - דלתות סובבות
למידע נוסף ולקבלת טיוטות המסמכים ניתן לפנות אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל:  Razh@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה