עדכוני תקינה 22.7.2018

1. פורסמו ברשומות הכרזות על החלפת התקנים הרשמיים הבאים
ת"י 60601 חלק 2.3 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלים קצרים (מחליף את ת"י 1011.3 + ת"י 1011-2.3)
ת"י 60601 חלק 2.1 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מאיצי אלקטרונים בתחום MeV 1 עד MeV 50 (מחליף את ת"י 1011.1 + ת"י 1011 חלק 2.1)
ת"י 900 חלק 2.7 בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה
קישור לפרסומים אלו

2. פורסמה ברשומות הכרזה על שינוי התקן שלהלן
ת"י 60601 חלק 2.2 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לניתוח הפועל בתדר גבוה ואבזרים לניתוח הפועלים בתדר גבוה - קישור לפרסום ברשומות בעניין השינוי

קישור לאתר לצפיה בתקנים ישראלים רשמיים (התקנים החדשים צפויים לעלות לאתר זה בקרוב)

3. הממונה על התקינה בוחן החלפת התקן הרשמי ת"י 818 חלק 2 – חיתולים: חיתולי מכנס חד-פעמיים לתינוקות
קישור לפניית הממונה על התקינה

קישור לאתר בו ניתן לעיין בתקן כפי שהועבר לבחינה של הממונה על התקינה
הערות ככל שיש ניתן לשלוח ישירות לממונה על התקינה בהתאם למפורט בפניה או אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

4. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 127 חלק 1- מבחני כשירות לרתכים: ריתוך התכה - פלדות
ת"י 4272 - תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים
ת"י 216 - שמנים צמחיים
ת"י 650 חלק 1 - מוצרי קקאו: עיסת קקאו (תנזיל קקאו) ועוגת קקאו
ת"י 650 חלק 3 - מוצרי קקאו: חמאת קקאו
ת"י 6560 - קירות מחופים בחיפוי קשיח עם בידוד תרמי חיצוני

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

5. נציג מטעם הלשכה בועדה הטכנית 5418: נושאים כלליים במכניקה
התפנה מקום לנציג מטעם הלשכה בועדה במכון התקנים שדנה בין היתר ב: תקני הספורט, ת"י 4422 - פריטי מסגרות לממדים, ,סדרה ת"י 4570 - תקנים למערכות סינון למקלטים, סדרה לת"י  4373 - זיקוקי דינור.
מי מכם שיש לו את הידע המתאים ומעוניין להיות נציג מטעמנו בוועדה, מוזמן לפנות אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

6. שינויים בת"י 299 הדן בתכשיטי זהב
קישור למכתב שנשלח מהמעבדה לכימיה במכון התקנים בנושא שינויים בתקן הדן בתכשיטי זהב

7. פורסם ברשומות צו רישוי מוצרי תעבורה ותקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב המתייחסים בין היתר לתקנים בעולם מוצרי התעבורה
קישור לפרסום באתר הלשכה עם הצו

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל:  Razh@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה