עדכון תקינה - יוני 2018

1. שר הכלכלה הכריז על התקן לתכשיטים לילדים כתקן רשמי
בתאריך 30.5.18 פורסמה ברשומות הכרזה של של הכלכלה על ת"י 6558 חלק 1 - בטיחות תכשיטים: תכשיטים לילדים - דרישות בטיחות כתקן רשמי.
קישור לפרסום ברשומות
קישור לאתר לצפיה ללא תשלום בתקנים רשמיים

2. פורסמו ברשומות הודעות על קביעה, ביטול, שינוי והחלפה של תקנים
תקנים שהוחלט על ביטולם:

ת"י 331 – עמילן למאכל, מנובמבר 2007;
ת"י 976 – סרדינים טריים, מאוקטובר 1977.

תקנים שנקבעו שונו או החליפו תקן קודם:

ת"י 365 חלק 4 – ציוד לכיבוי אש: זרנוקי סניקה אטומים שטוחים ומכללי זרנוקים למשאבות ולכלי רכב, מאפריל 2018;
ת"י 4373 חלק 1 – מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די-נור, קטגוריות F2, F1  ו-F3 – מונחים, מאפריל  2018 בא במקום המהדורה מנובמבר 2013;
ת"י 4373 חלק 2 -  מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די-נור, קטגוריות F2, F1  ו-F3 – קטגוריות ומינים של זיקוקין די-נור, מאפריל  2018 בא במקום המהדורה מנובמבר 2013;
ת"י 4373 חלק 3 – מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די-נור, קטגוריות F2, F1  ו-F3 – דרישות תיווי מינמליות, מאפריל  2018 בא במקום המהדורה מנובמבר 2013;
ת"י 4373 חלק 4 – מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די-נור, קטגוריות F2, F1  ו-F3 – שיטות בדיקה, מאפריל  2018 בא במקום המהדורה מנובמבר 2013;
ת"י 4373 חלק 5 - זיקוקין די-נור, קטגוריות F2, F1  ו-F3 – דרישות למבנה ולביצועים, מאפריל  2018 בא במקום המהדורה מנובמבר 2013;
ת"י 4373 חלק 6 – מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די-נור, קטגוריה 4 – מונחים, מאפריל 2018;
ת"י 4373 חלק 7 - מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די-נור, קטגוריה 4 – דרישות, מאפריל 2018;
ת"י 4373 חלק 8 - מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די-נור, קטגוריה 4 – שיטות, מאפריל 2018;
ת"י 4373 חלק 9 - מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די-נור, קטגוריה 4 – דרישות תיווי מינימליות והוראות שימוש, מאפריל 2018;
ת"י 22391 חלק 1 – מערכות צנרת פלסטיק למיתקני מים חמים וקרים – פוליאתילן עמיד בטמפרטורה גבוהה (PE-RT): כללי, מאפריל 2018;
ת"י 22391 חלק 2 - מערכות צנרת פלסטיק למיתקני מים חמים וקרים – פוליאתילן עמיד בטמפרטורה גבוהה (PE-RT): צינורות, מאפריל 2018;
ת"י 22391 חלק 3 - מערכות צנרת פלסטיק למיתקני מים חמים וקרים – פוליאתילן עמיד בטמפרטורה גבוהה (PE-RT): אבזרים, מאפריל 2018;
ת"י 22391 חלק 5 - מערכות צנרת פלסטיק למיתקני מים חמים וקרים – פוליאתילן עמיד בטמפרטורה גבוהה (PE-RT): התאמת המערכת לייעודה מאפריל 2018;
ת"י 37001 – מערכות ניהול מניעת שוחד – דרישות והנחיות לשימוש, מאפריל 2018;
ת"י 60745 חלק 2.16 – כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות מיוחדות למכלבים, מאפריל 2018; בא במקום המהדורה ממרס 2015;
ת"י 62548 – דרישות תכן בעבור מערכים פוטו-וולטאים (VP), מאפריל 2018; בא במקום המהדורה מיולי 2012.

קישור לפרסום ברשומות

הודעה נוספת על תקן שהוחלט לשנותו:
ת"י 413 תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה ג"ת מספר 8.
קישור לפרסום ברשומות של הודעה זו

הודעה נוספת על החלפת תקן:
ת"י 60974 חלק 6 - ציוד ריתוך בקשת חשמלית - ציוד לעבודות מוגבלות מיוני 2018 מחליף תקן מפברואר 2015.
קישור לפרסום ברשומות של הודעה זו

3. הממונה על התקינה פנה להתייחסות לגבי כוונתו להחליף את התקן לשימורי דגים: קציצות דגים- ת"י 841 בת"י 291 חלק 4
קישור לפניה של הממונה ולאתר המאפשר צפיה בת"י 291 חלק 4 כפי שהועבר לממונה על התקינה
התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

4. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 60127 חלקים 2,3,4,6 - נתיכים זעירים
ת"י 1220 חלק 3 ג"ת 2 - מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות
ת"י 60730 חלק 2.7 - אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים: דרישות מיוחדות
ת"י 60947 חלק 1 - ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: כללים כלליים
ת"י 1001 חלק 2.2  - בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבניינים
ת"י 1001 חלק 6 - בטיחות אש בבניינים: אוורור והגנה מפני אש
ת"י 6100 חלקים 6.3 ו- 6.4 - תאימות אלקטרומגנטית: תקנים גנריים-תקן פליטה
ת"י 61800 חלק 3 - מערכות הינע חשמליות בעלות מהירות מתכווננת: דרישות תאימות אלקטרומגנטית ושיטות בדיקה מיוחדות
ת"י 785 חלק 3 -צבעים ולכות: תגובה בשרפה בדיקה בשיטת המנהרה

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

5. מסמכי נת"מ - מתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן

נת"מ 69 חלק 1 - מחממי מים חשמליים-מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי  הועבר להערות יצרנים.
נת"מ 1548 - מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של פעוטות ותינוקות ולחפצים ביתיים דומים אושר בועדת היתרים.

 למידע נוסף בנושא ניתן לפנות אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל:  Razh@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה