עדכון תקינה מאי 2018

1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 5452 ג"ת 1 - בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה

ת"י 1964 חלק 1 - שסתום בטיחות: שסתום בטיחות ושסתום בטיחות משולב

ת"י 1964 חלק 2 - שסתום בטיחות: שסתום בטיחות משולב טמפרטורה

ת"י 13959 - שסתומים חד-כיווניים DN 6 עד DN 250 לרבות משפחת E, חד כיווניים

ת"י 1171 ג"ת 2 - שסתום חד-כיווני

ת"י 1145 ג"ת 10 - סימון מזון ארוז מראש

ת"י 1059 - סבולות המשקל וסבולות הנפח של מוצרי מזון ארוזים

ת"י 6465 - שוחות ותאי בקרה עשויים פוליאסטר מחוזק בסיבי זכוכית

ת"י 16709 - דלק לרכב מנועי- דלק למנועי דיזל בעל ריכוז גבוה של ...

ת"י 29144 - טכנולוגיית המידע-ביומטרייה: שימוש בטכנולוגייה

ת"י 29156 - טכנולוגיית המידע- הנחיות לפירוט דרישות ביצועים

ת"י 5327 ג"ת 1 - לוחיות זיהוי לכלי רכב

ת"י 6465 - תאי בקרה מפיברגלס לביוב ולניקוז ללא לחץ

ת"י 16709 - תערובות עשירות של ביודיזל בסולר לתחבורה

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

2. פורסמו ברשומות הודעות על החלפת תקנים רשמיים בתקנים המפורטים להלן (קישור לפרסום ברשומות ובו גם התייחסות למועד ההחלפה)

ת"י 60898 חלק 1 - אביזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למיתקנים ביתיים ולמיתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה בזרם חילופים

ת"י 61008 חלק 1 - מפסק מגן הפועל בזרם שיורי (דלף) בלא שילוב הגנה מפני זרם יתר, המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים

ת"י 61009 חלק 1 - מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב הגנה מפני זרם יתר (מפסקי מגן משולבים), המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים, דרישות כלליות

ת"י 636 - שטיחי טקסטיל, מאפריל 2018, אשר הסעיפים הרשמיים בו הם אלה:

 (א) בסעיף 2.2, "סימון":

תת סעיף 2.2.1, תת סעיף 2.2.5, תת סעיף 2.2.7

(ב) בסעיף 3.2, "תפקוד":

תת סעיף 3.2.4 "דליקות" - בכל הנוגע לשטיחים ממין 1.4.2.1 מקיר לקיר.

3. פורסמה ברשומות הודעה בדבר קביעת התקנים המפורטים להלן: (קישור להודעה כפי שפורסמה ברשומות)

ת"י 5438 חלק 16 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה תלת כלורו-איזו-ציאנורית לטיפול במי בריכות שחייה ובמים המיועדים לשתייה, ממרס 2018, בא במקום המהדורה מאוקטובר 2007. 

ת"י 1452 חלק 2 - טכנולוגיית המידע - מערך קלידים עברי במקלדת עברית-לטינית למחשבים: מיפוי משופר, ממרס 2018. 

ת"י 11801 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - כבילה גנרית לחצרי לקוח: דרישות כלליות, ממרס 2018, בא במקום ת"י 1907 חלק 1 ממאי 2015. 

ת"י 11801 חלק 2 - טכנולוגיית המידע - כבילה גנרית לחצרי לקוח: חצרים משרדיים, ממרס 2018, בא במקום ת"י 1907 חלק 1 ממאי 2015. 

ת"י 18001 חלק 3 - טכנולוגיית המידע - כבילה גנרית לחצרי לקוח: חצרים תעשייתיים, ממרס 2018, בא במקום ת"י 1907 חלק 8 ממרס 2011. 

ת"י 18001 חלק 4 - טכנולוגיית המידע - כבילה גנרית לחצרי לקוח: בתי מגורים למשתמש יחיד, ממרס 2018, בא במקום ת"י 1907 חלק 5 ממרס 2011. 

ת"י 18001 חלק 5 - טכנולוגיית המידע - כבילה גנרית לחצרי לקוח: מרכזי נתונים, ממרס 2018, בא במקום ת"י 1907 חלק 9 ממאי 2015. 

ת"י 18001 חלק 6 - טכנולוגיית המידע - כבילה גנרית לחצרי לקוח: שירותי בניין מבוזרים, ממרס 2018. 

ת"י 18086 - שיתוך של מתכות ושל סגסוגות - הגדרה של שיתוך זרם חילופים - קריטריונים להגנה, ממרס 2018. 

ת"י 19794 חלק 13 - טכנולוגיית מידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על קול, ממרס 2013. 

ת"י 50443 - תוצאי הפרעות אלקטרומגנטית בצנרת הנגרמים על ידי מערכות הינע חשמלי במתח גבוה בזרם חילופים או/וגם על ידי מערכות אספקת כוח במתח גבוה בזרם חילופים, ממרס 2018.

ת"י 961 חלק 10 - תאימות אלקטרומגנטית: הנחיות אחידות הנוגעות לאישור כלי רכב מהיבטים של תאימות אלקטרומגנטית, מפברואר 2018, בא במקום ת"י 961 חלק 3.1 מאפריל 2009.

ת"י 961 חלק 25 - תאימות אלקטרומגנטית: כלי רכב, כלי שיט ומנועי שרפה פנימית - מאפייני הפרעות רדיו - גבולות ושיטות מדידה להגנה על מקלטים המותקנים ברכב מפברואר 2018, בא במקום ת"י 961 חלק 3.1 מאפריל 2009.

ת"י 1099 חלק 1.2 - זיגוג בבניינים: תכן השמשה - קביעת עמידות השמשה בעומס, מפברואר 2018, בא במקום המהדורה מספטמבר 2014.

ת"י 1414 חלק 1 - מערכות בידוד תרמי בבניינים: מערכת טיח תרמי חיצוני, מפברואר  2018, בא במקום המהדורה ממרס 1998.

ת"י 6143 - בניה מונעת כניסת טרמיטים, מפברואר 2018.

ת"י 6296 - אגרגאט קל לאשפרה פנימית של בטון, מפברואר 2018.

ת"י 6408 - אגרגאטים קלים, מפברואר 2018.

ת"י 6565 - יחידות בני עשויות חרסית, מפברואר 2018.

ת"י 6400 חלק 2 - מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב פרטי - דרישות, מפברואר 2018, בא במקום ת"י 6400 חלק 2 מיולי 2015.

ת"י 6400 חלק 2.1 - מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב פרטי - דרישות התקנה, מפברואר 2018, בא במקום ת"י 6400 חלק 2 מיולי 2015.

ת"י 9002 - נערכות ניהול איכות - קווים מנחים ליישום התקן הישראלי ת"י 9001 משנת 2015, מפברואר 2018.

ת"י 62087 חלק 1 - ציוד שמע, ציוד חוזי וציוד נלווה - קביעת צריכת ההספק, כללי, מפברואר 2018, בא במקום ת"י 62087 מאוקטובר 2011.

ת"י 62087 חלק 3 - ציוד שמע, ציוד חוזי וציוד נלווה - קביעת צריכת ההספק, טלוויזיות, מפברואר 2018, בא במקום ת"י 62087 מאוקטובר 2011.

ת"י 62087 חלק 4 - ציוד שמע, ציוד חוזי וציוד נלווה - קביעת צריכת ההספק: ציוד הקלטות חוזי, מפברואר 2018, בא במקום ת"י 62087 מאוקטובר 2011.

ת"י 62087 חלק 5 - ציוד שמע,  ציוד חוזי וציוד נלווה - קביעת צריכת ההספק: ממירים (STB), מפברואר 2018, בא במקום ת"י 62087 מאוקטובר 2011.

ת"י 62087 חלק 6 - ציוד שמע, ציוד חוזי וציוד נלווה - קביעת צריכת ההספק, ציוד שמע, מפברואר 2018, בא במקום ת"י 62087 מאוקטובר 2011.

ת"י 62209 חלק 1 - נוהל מדידה להערכת קצב הבליעה הסגולי (SAR) של חשיפת בני אדם לשדות תדר רדיו מהתקני תקשורת אלחוטיים המוחזקים ביד והנשאים על הגוף התקנים המופעלים בקרבת האוזן (תחום התדרים 300 מגה"ר עד 6 גה"ר), מפברואר 2018, בא במקום המהדורה מאפריל 2009.

4. מסתיימת תקופת המעבר המתייחסת לת"י 4466 חלק 3 - פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים
קישור להודעת משרד הכלכלה בנושא זה

5. ממכון התקנים פורסמו המסמכים הבאים המתייחסים למסלול תו תקן (רלוונטי רק למוצרים שמיובאים במסלול תו תקן)

נת"מים שנשלחו להערות יצרנים:

נת"מ לת"י 1-1505 חלק 2 מערכות לטיפול במי שתייה - מערכות אוסמוזה הפוכה

נת"מ לת"י 1548 מזרנים ומגני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות, ולחפצים ביתיים דומים

נת"מ שאושר בוועדת היתרים:

נת"מ לת"י  5678 : אוורור בבניינים- מובלים- מידות ודרישות מכניות למובלים גמישים

 

למידע נוסף בנושא ניתן לפנות אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

6. ממכון התקנים נמסר לנו שת"י 20 חלק 2.22 שעוסק במנורות לתאורת חירום הועבר לבחינת הממונה על התקינה לצורך אישור והחלפה של התקן הקיים

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל:  Razh@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה