מסתיימת תקופת המעבר המתייחסת לת"י 4466 חלק 3 - פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים

ממנהל תקינה במשרד הכלכלה נמסר כי בתחילת יולי מסתיימת תקופת המעבר המתייחסת לת"י 4466 חלק 3 - פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים.

קישור לפניה ממשרד הכלכלה בנושא זה

 

למידע נוסף בתחום זה