פורסמו ברשומות תקנות בהקשר של עיצומים כספיים על רקע הרפורמה בתקינה

על רקע פתיחת שוק בדיקות היבוא לתחרות, פורסמו ברשומות תקנות שמקנות סמכות להטיל עיצומים כספיים מתוקף פקודת היבוא והיצוא החל מה 15.5.2018.

במקביל פורסמו תקנות הפחתה לעניין הטלת עיצומים כספיים מתוקף פקודת היבוא והיצוא.

קישור למסמכים כפי שפורסמו ברשומות (ע' 1870-1872)

למידע נוסף בתחום זה