עדכוני תקינה אפריל 2018

1. משרד הכלכלה פרסם את התקנים שייכללו בפעימה השניה של פתיחת בדיקות היבוא לתחרות החל מה 30.4.2018
קישור לעדכון בנושא זה

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 61 חלק 1 - מגוף טריז עשוי מתכת: מגוף טריז בעל אטימה רכה
ת"י 61 חלק 2 - מגוף טריז עשוי מתכת: מגוף טריז בעל אטימה קשה
ת"י 61000 חלקים 3.2, 3.3, 3.11 - שעוסקים בתאימות אלקטרומגנטית
ת"י 821 חלק 2 - יריעות:יריעות חיפוי תרמופלסטיות לשימוש בחקלאות
ת"י 821 חלק 3 - יריעות: יריעות חוסמות תרמופלסטיות לשימוש בחקלאות
ת"י 818 חלק 3 - חיתולים: חיתולים חד-פעמיים למבוגרים
ת"י 5516 חלק 5 - אולמות ספורט: אולמות להתעמלות, למשחקים ולשימו..
ת"י 1918 חלק 3.1 - נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין-דרישות בסיסיות 

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 3. שר הכלכלה החליט להכריז על ת"י 14036 - מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם - נדנדות הקפצה לתינוקות כתקן רשמי

קישור לפרסום ברשומות בהקשר זה (ע' 1165)

 4. פורסמה ברשומות הודעה בדבר שינוים בתקנים שלהלן - קישור לפרסום ברשומות (ע' 6728)

 ת"י 118 - בטון: דרישות תפקוד וייצור, גיליון תיקון מס' 5 ממרס 2018, למהדורה מספטמבר 2008 ולגיליונות התיקון ממאי 2010, מדצמבר 2011, מאוקטובר 2012 וממרס 2015.

 ת"י 1045 חלק 1 - בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים, גיליון תיקון מס' 9 ממרס 2018, למהדורה מיולי 2011 ולגיליונות התיקון מינואר 2013, מיולי 2014, מפברואר 2015, מדצמבר 2015, מאפריל 2016, ממרס 2017, מיוני 2017 ומאוגוסט 2017.

 ת"י 5282 חלק 2 - דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה: בנייני מגורים, תיקון טעות ממרס 2018 למהדורה מספטמבר 2011 ולגיליון התיקון מפברואר 2017.

5. נותרו מקומות פנויים בועדות תקינה במכון התקנים מטעם לשכת המסחר
למידע מפורט לגבי האפשרות להצטרף לנבחרת הנציגים מטעם לשכת המסחר בועדות התקינה של מכון התקנים לחצו כאן

 6. תקנות הפחתה בהקשר של עיצומים כספיים לפי פקודת היבוא והיצוא
בתאריך 15.4.18 צפויה לעלות לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת תקנה המגדירה את סעיפי ההפחתה של עיצומים כספיים מתוקף פקודת היבוא והיצוא.
למידע מפורט בנושא

7. נושאים רוחביים לטיפול מול מכון התקנים
במסגרת הפעילות השוטפת שלנו מול מכון התקנים להסרת חסמים ולשיפור השירות ליבואנים, הנכם מוזמנים להעביר אל רז, בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן נושאים שלדעתכם נכון שנעלה מול הגורמים הבכירים במכון על מנת לשפר את השירות ליבואנים.
 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל:  Razh@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה