תקנות הפחתה בהקשר של עיצומים כספיים לפי פקודת היבוא והיצוא

בתאריך 15.4.18 צפויה לעלות לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת תקנה המגדירה את סעיפי ההפחתה של עיצומים כספיים מתוקף פקודת היבוא והיצוא.

קישור למכתב משר הכלכלה לועדת הכלכלה בנושא זה - מכתב ההסבר מתייחס גם לתקנות הפחתה מתוקף חוק התקנים שלא יעלו במועד זה אלא במועד מאוחר יותר

קישור להצעת תקנות ההפחתה מתוקף פקודת היבוא והיצוא

התייחסויות ככל שיש ניתן להעביר עד לתאריך 12.4 אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה - רז הילמן razh@chamber.org.il

 במסגרת הדיון צפויים גם לדחות את מועד הכניסה לתוקף של הסעיפים המתייחסים לעיצומים כספיים עד למועד כניסתן לתוקף של תקנות ההפחתה כנדרש או עד 1.10.18 לפי המוקדם. - קישור לפניה של שר הכלכלה ליו"ר ועדת הכלכלה

 

למידע נוסף בתחום זה