עדכוני תקינה 15.2.2018

1. אושר לקריאה שניה ושלישית בכנסת תיקון חשוב לחוק התקנים שמקל על עדכון התקנים בהתאם למקובל בעולם

בהמשך לרפורמה הגדולה בתקינה, השבוע אישרה "ועדת הרפורמות" של הכנסת בראשות ח"כ רחל עזריה, את הצעת החוק שהוגשה על ידי שר הכלכלה אלי כהן שמייצרת שני שינויים חשובים:

1. ייעול הליך עדכון התקנים, כך שעיכוב בהעברת התייחסות מצד משרד ממשלתי לא יתקע את עדכון התקן.

2. הגדרת תהליך מקיף ויסודי לעדכון רשמיות ביחס לשורה ארוכה של תקנים מאומצים, כך שלמעט בהנמקה מיוחדת ולאחר קבלת אישור שר האוצר וראש הממשלה, יתר השינויים הייחודיים לישראל שאינם מתחייבים יוסרו או לא יהיו מחייבים. יובהר כי התהליך מתייחס אך ורק לתקנים מאומצים. תקנים שאינם מאומצים יטופלו בנפרד בתהליך שונה.

קישור להודעת משרד הכלכלה בעקבות תיקון החוק

 

2. תזכורת - לא לפספס - נפתחה ההרשמה למרשם היבואנים במשרד הכלכלה - הרשמה מחייבת עד לתאריך 1.4.18 לחלק גדול מהיבואנים

קישור למידע מפורט בנושא ולהרשמה

 

3. הממונה על התקינה פנה לקבל התייחסויות מהציבור בעניין הכוונה להחליף  / לשנות /להסיר רשמיות כמפורט להלן:

ת"י 60974 חלק 6- ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ציוד לעבודות מוגבלות - קישור לפניה של הממונה על התקינה להחלפת התקן

 ת"י 60601 חלק 2.2- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לניתוח הפועל בתדר גבוה ואבזרים לניתוח הפועלים בתדר גבוה - קישור לפניה של הממונה בעניין שינוי התקן והחלפתו

ת"י 69 – מחממי מים חשמליים- מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי - קישור לפניה של הממונה עניין שינוי התקן

ת"י 1071 – משקאות לא-כוהליים - קישור לפניה של הממונה על התקינה שבוחן את הסרת הרשמיות מהתקן

 קישור לאתר המאפשר צפיה בתקנים כפי שהועברו אל הממונה על התקינה ("תקנים רשמיים בתהליך אישור משרד הכלכלה והתעשיה").
באפשרותנו להעביר התייחסות - ככל שיש לכם הערות נא העבירו בהתאם לדרכי ההתקשרות להלן בהקדם.

 

4. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 4064 (חלקים 2 + 3 +4) - מדי מים למי שתייה קרים ולמים חמים

ת"י 5383 - מגבהים לרכב

ת"י 5515 (חלקים 8+9+10+11+12+13) - ציוד ספורט

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

5. אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי

פורסם ברשומות בתאריך 13.2.18 אכרזה של שר הכלכלה לפיה מכון התקנים הישראלי שינה, באישור שר הכלכלה, את

התקן הרשמי שלהלן: קישור לפרסום המלא ברשומות

ת"י 23 , חלק 3 - מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: דלתות לבודות סובבות, מפברואר 2015 )להלן -

התקן( 2 על ידי פרסום גיליון תיקון מספר 1, מפברואר 2018 ; תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.

 

6. שינוי קבוצת ייבוא מתקני משחקים מתנפחים לפי ת"י 5378

בתאריך 08/02/18 פורסמה הודעת מטעם הממונה על התקינה במשרד הכלכלה על שינוי קבוצת הייבוא של המוצרים בחלות התקן ת"י 5378 "מתקני משחקים מתנפחים -דרישות בטיחות ושיטות בדקה":

התקן הועבר מקבוצה 3 לקבוצה 2א'. השינוי נעשה אחרי פרסום הכוונה לשינוי זה ב-10/18.

השינוי יכנס לתוקף ביום 01/03/2018. קישור לפרסום באתר משרד הכלכלה

 

7. פורסם ברשומות צו התקנים (איסור ייצור מתקנים) תיקון - 2018

בהמשך לפרסומים קודמים הוחלט לעדכן את הצו המתייחס לחובה לעשות למוצרים מייצור מקומי "תו תקן". התיקון לצו מפרט רשימה עדכנית של מוצרים שנדרשים לכך שהיא מצומצמת יותר.

יובהר כי העובדה שאין חובה להעביר מוצר מייצור מקומי "תו תקן" אין משמעה שהמוצר פטור מעמידה בדרישות התקן.

קישור לפרסום ברשומות של תיקון הצו

 

8. בתאריך 11.2.18 פורסמה ברשומות אכרזה על קביעת תקנים והחלפתם המתייחסת לתקנים המפורטים להלן:

הודעה בדבר קביעת תקנים

ת"י 900 חלק 2.8 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות גילוח, לגוזזי שיער ולמכשירים דומים, מדצמבר 2017, בא במקום המהדורה מיוני 2012 ומבטל את המהדורה מאפריל 2017.

ת"י 918 חלק 5.1 - יחידות אכסון מיוחדות, מיולי 2017.

ת"י 413 חלק 3 - תכן לעמידות ברעידות אדמה: הערכה ושיפור של עמידות מבנים קיימים ברעידת אדמה, מיולי 2017, בא במקום ת"י 2413 מדצמבר 2003.

ת"י 940 חלק 3.1 - תכן גאוטכני: קירות תמך - קירות כובד וקירות זיזים רתומים בקרקע, מספטמבר 2017, בא במקום נספח ז' בתקן הישראלי ת"י 940 חלק 1 מינואר 2018.

ת"י 5438 חלק 26 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן פלואורי, מדצמבר 2017, בא במקום המהדורה מאפריל 2008 וגיליון התיקון מדצמבר 2011.

ת"י 5827 חלק 12.21 - מנהור: מנהרות לרכב - תפעול - מדריך לתאורה של מנהרות רכב ושל מעברים תחתיים לרכב, מדצמבר 2017.

ת"י 5827 חלק 12.22 - מנהור: מנהרות לרכב - תפעול - תאורת חירום במנהרות רכב, מדצמבר 2017.

ת"י 11197 - שידור חוזי ספרתי (DVB) סימולקריפט DVB: ארכיטקטורה וסנכרון של המוקד, מדצמבר 2017, בא במקום ת"י 5002 חלק 2 מנובמבר 1999.

ת"י 11495 - שידור שמע ספרתי (DAB): מדריך לתקני DAB, מדצבמר 2017 בא במקום המהדורה מיוני 2014.

ת"י 11499 - רדיו כלאיים ספרתי (DAB, DRM, RADIODNS) מצגת שקופיות: מפרט דרישות ליישום המשתמש, מדצמבר 2017 בא במקום המהדורה מיוני 2014.

ת"י 11756 - שידור שמע ספרתי (DAB): טבלות רשומות, מדצמבר 2017 בא במקום המהדורה מיוני 2014.

ת"י 12371 - שידור שמע ספרתי (DAB): רדיו ספרתי עולמי (DRM): מפרט לקידוד בינרי ולתעבורה בעבור מידע על שירותים ותוכניות (SPI), מדצמבר 2017 בא במקום המהדורה מיוני 2014.

ת"י 12563 - שידור שמע ספרתי (DAB): קידוד שמע + DAB (MPEG HE - AACv2), מדצמבר 2017.

ת"י 17773 - שידור חוזי ספרתי (DVB): ממשק אפנון ׁ(T2-MI) למערכות דור שני של שידורי טלוויזיה ספרתיים-קרקעיים (DVB-T2) מדצמבר 2017.

ת"י 12818 - רדיו כלאיים ספרתי (DAB, DRM, RADIODNS) מפרט XML בעבור מידע על שירותים ותוכניות (SPI), מדצמבר 2017 בא במקום ת"י 5699 מאפריל 2008.

ת"י 12831 - שידור חוזי ספרתי (DVB): קווים מנחים ליישום עבור מערכות דור שני של שידורי טלוויזיה ספרתיים קרקעיים (DVB-T2) מדצמבר 2017.

ת"י 30401 - מערכות שידור רדיו: שידור שמע ספרתי (DAB) למקלטים ניידים, מיטלטלים וקבועים, מדצמבר 2017 בא במקום ת"י 5526 מאוגוסט 2009.

ת"י 30468 - שידור חוזי ספרתי (DVB): מפרט דרישות למידע על שירותים (SI) במערכות (DVB), מדצמבר 2017 בא במקום המהדורה מיוני 2014.

ת"י 30744 - שידור חוזי ספרתי (DVB): מבנה מסגרות, קידוד ואפנון של ערוץ בעבור שידורי טלוויזיה ספרתיים קרקעיים, מדצמבר 2017 בא במקום המהדורה מיוני 2014.

ת"י 32755 - שידור חוזי ספרתי (DVB): קידוד ואפנון של ערוץ עבור מבנה מסגרות מערכת דור שני של שידורי טלוויזיה ספרתיים קרקעיים (DVB-T2), מדצמבר 2017.

ת"י 60118 חלק 4 - אלקטרו אקוסטיקה - עזרי שמיעה: מערכות לולאת השראה לשימוש בעזרי שמיעה - דרישות ביצועי מערכת, מדצמבר 2017.

ת"י 62104 - אופיינים של מקלטים לשידור שמע ספרתי (DAB), מדצמבר 2017 בא במקום המהדורה מינואר 2008.

הודעה בדבר שינוי בתקן

ת"י 1476 חלק 2 - בדיקות אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים: קירות חיצוניים ופתחים בקירות חיצוניים, גיליון תיקון מס' 2 מדצמבר 2017 למהדורה מפברואר 1998 ולגיליון התיקון מנובמבר 2012.

 קישור לפרסום ברשומות - ילקוט הפרסומים 7696

 

9. נחתמו נספחי ש' עדכניים לתקנים המפורטים להלן

ת"י 61347 חלק 1 אבזרי הפעלה ובקרה לנורות - הוסיפו התייחסות לבדיקת השלמה לתיעוד מחו"ל.

ת"י 62560- נורות דיודה פולטת אור (LED) במתח גדול מ-50 וולט, בעלות נטל עצמי, לשימושי תאורה כלליים- דרישות בטיחות (2016)הגדרת משפחות דגמים רחבה יותר.

לעיון בנספחי הש' העדכניים ניתן לפנות אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל: Razh@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה