עדכוני תקינה 27.9.2017

1. פניות מהממונה על התקינה בנושא בנושא החלפת תקנים רשמיים ועדכונם

-הממונה על התקינה הודיע על כוונתו להחליף את התקן ליריעות איטום לגגות בהתאם למפורט להלן ובהודעה: קישור להודעת הממונה

ת"י 1430 חלק 1- יריעות לאיטום גגות: יריעות פי-וי-סי (1995);

במקומו יבוא:

ת"י 1430 חלק 1- יריעות לאיטום גגות: יריעות פוליוויניל כלורי (PVC), (2016);

 

-הממונה על התקינה הודיע על כוונתו להחליף את התקן למוצרי בידוד תרמי לציוד בניה בהתאם למפורט להלן ובהודעה- קישור להודעת הממונה

ת"י 14304- מוצרי בידוד תרמי לציוד בנייה ולמתקני תעשייה- מוצרים אלסטומריים גמישים מוקצפים ( FEF) המיוצרים במפעל- מפרט דרישות (2015);

במקומו יבוא:

ת"י 14304- מוצרי בידוד תרמי לציוד בנייה ולמתקני תעשייה- מוצרים אלסטומריים גמישים מוקצפים ( FEF) המיוצרים במפעל- מפרט דרישות ( 2016),

כאשר הסעיפים הרשמיים בתקן המוצע ת"י 14304 (2016)  יהיו הסעיפים הבאים בלבד:

פרק א- מסלול ההתאמה לתקן האירופי:

  • סעיף 4.2.4- סיווג לפי תגובה בשרפה
  • סעיף 8- Marking and labelling

פרק ב- מסלול ההתאמה לתקן האמריקני:

  • סעיף 6.5- סיווג לפי תגובה בשרפה
  • סעיף 14- Packaging and Marking

 

קישור לאתר המאפשר צפיה בתקנים כפי שהועברו אל הממונה על התקינה ("תקנים רשמיים בתהליך אישור משרד הכלכלה והתעשיה").
באפשרותנו להעביר התייחסות - ככל שיש לכם הערות נא העבירו בהתאם לדרכי ההתקשרות להלן בהקדם.

 

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 52 - מיצי פירות ונקטר

ת"י 90 חלק 2 - בנזין לרכב מנועי: בנזין נטול עופרת

ת"י 107 חלק 1 - סולר: סולר למנועי דיזל

ת"י 818 חלק 2 - חיתולים: חיתולים חד-פעמיים לתינוקות

ת"י 6208 - בשר עוף-עופות שלמים וחלקיהם

ת"י 6565 - יחידות בני עשויות חרסית

ת"י 4007 חלקים 1+2 - מיטות קומותיים לשימוש ביתי

ת"י 6296 - אגרגאט קל לאשפרה פנימית של בטון

ת"י 6408 - אגרגאטים קלים

ת"י  15194 - אופניים: אופניים עם מנוע עזר חשמל

קישור לצפיה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור 

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

3. מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי הסתיים במכון תהליך התקינה של התקנים הישראליים הבאים והם נשלחו לאישור לממונה על התקינה במשרד הכלכלה

החלפה של התקן ת"י 15876 חלקים 2,3,5- מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים קרים וחמים.

 

4. מכון התקנים הודיע לנו, כי הסתיים הליך התקינה במכון וכי התקנים הבאים הועברו לפרסום ברשומות:

שינוי בתקן ת"י 1519 - צינורות פוליאתילן מצולב להובלה בלחץ של מים קרים וחמים - צינורות מחוץ לבניין

החלפה של התקן ת"י 61000 חלק 06.02 תאימות אלקטרומגנטית: תקן גנרי - חסינות בסביבות תעשייתיות.

החלפה של התקן ת"י 61730 חלק 02 - מתן כשירות לבטיחות של מודול פוטו-וולטאי דרישות לבדיקות.

שינוי בתקן ת"י 1045 חלק 01 - בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים.

שינוי בתקן ת"י 921 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה.

החלפה של התקן ת"י 12464 חלק 01 - תאורה למקומות עבודה שבתוך המבנים.

תקן ישראלי חדש - ת"י 61730 חלק 01 - מתן כשירות לבטיחות של מודול פוטו-וולטאי: דרישות מבנה.

שינוי בתקן ת"י 2262 - בתי קבע מתועשים למגורים: בית יחד או בית טורי.

תקן ישראלי חדש ת"י 60969 נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים - דרישות ביצועים.

שינוי בתקן ת"י 5412 חלק 01 - מבנים יבילים ארעיים: מבני מגורים.

החלפה של התקן ת"י 61000 חלק 06.01 תאימות אלקטרומגנטית: תקן גנרי - חסינות ציוד המיועד לשימוש בסביבות מגורים, מסחר ותעשייה קלה.

החלפה של התקן ת"י 299 - סימון מוצרי זהב.

תקן ישראלי חדש - ת"י 12464 חלק 02 תאורה במקומות עבודה שמחוץ למבנים.

 החלפה של התקן ת"י 4468 חלק 02 מכלי דלק מרותכים מפלדה: מכלים שנפחם גדול מ- 100 מ"ק.

 

5. נחתמו במכון התקנים נספחי ש' עדכניים לתקנים שלהלן:

ת"י 5485 נטלים לנורות פלואורניות 

ת"י 60238 - בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון

ת"י 60400 - בתי נורה לנורות שפופרת פלוארנית ובתי מדלק

ת"י 61347 (חלקים 2.3, 2.7, 2.8)- אבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המיועדים לנורות פלוארניות

ניתן לפנות לרז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן למידע נוסף. 

 

6. הועבר להערות יצרנים נת"מ לת"י 1516-1 (מתייחס למוצרים בתחולת ת"י זה שנמצאים במסלול של תו תקן)

לעיון בנת"מ ניתן לפנות אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

 דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל: Razh@chamber.org.il  

 

למידע נוסף בתחום זה