עדכון תקינה - יוני 2017

1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:


ת"י 46 - קמח חיטה
ת"י 118 - ג"ת 5 - בטון: דרישות, תפקוד וייצור
ת"י 5438 חלק 2 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: כלור
ת"י 60601 חלק 2.46 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות
ת"י 60601 חלק 2.2 ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות
ת"י 61851 חלק 13 - מערכת טעינה-בחירות-מוליכי לרכב חשמלי: דרישות
ת"י 62196 חלק 3- תקעים, בתי-תקע, מחברים לרכב והתקני מבוא ברכב
ת"י 61851 חלק 23 - מערכת טעינה-בחיבור-מוליכי לרכב חשמלי: עמדת טעינה
ת"י 5139 - סימון והארה מכשולי טיסה
ת"י 6558 חלק 2 בטיחות תכשיטים: תכשיטים למבוגרים-דרישות בטיחות
ת"י 1368 חלק 3 - תנור הסקה ביתי המוסק בדלק מוצק: פליטת חומר חלקיקי
ת"י 12402-1 אפודות הצלה לאוניות המפליגות ימים (רוויזיה לת"י 1905)
ת"י 12402-7 - התקני צפה אישיים: חומרים ורכיבים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה

קישור לצפיה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור 

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

2. פניות מהממונה על התקינה בנושא אכרזה על תקנים כרשמיים ובנושא החלפת תקנים: 

הממונה על התקינה עדכן כי בכוונתו להמליץ לשר הכלכלה להכריז על התקנים הבאים כרשמיים:

ת"י 60730 חלק 2.7- אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות לקוצבי זמן ולמתגי זמן (2013)

ת"י 62560- נורות דיודה פולטת אור (LED) במתח גדול מ-50 וולט, בעלות נטל עצמי, לשימושי תאורה כלליים- דרישות בטיחות (2016)


הממונה על התקינה עדכן כי שר הכלכלה התבקש להחליף את התקנים הרשמיים הבאים:

החלפת התקנים:

ת"י  489- מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל- דרישות תכן, בדיקות טיפוס, סימון, בקרת איכות ( 2003), ג"ת מס' 1 (2011);

ת"י 489 חלק 1- מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה: מערכות מים, ביוב, ניקוז ותיעול (1990), ג"ת מס' 1 (1994)- למעט הסעיפים הדנים בתקרות ;

במקומם יבואו:

 ת"י 489 חלק 2.1- מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: הגדרות, סיווג, עקרונות תכן כלליים, דרישות ביצועים ושיטות בדיקה (2016);

 ת"י 489 חלק 2.2- מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים ברזל (2016);

 ת"י 489 חלק 2.3- מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים פלדה או סגסוגת אלומיניום (2016);

 ת"י 489 חלק 2.4- מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים בטון מזויין בפלדה (2016);

 ת"י 489 חלק 2.5- מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים חומרים מרוכבים (2016);

 ת"י 489 חלק 2.6- מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים פוליפרופילן (PP), פוליאתילן  (PE), או

 פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U) (2016);


החלפת התקן:

ת"י 1188- בשר טחון ומוצרי בשר טחון  (2002), לרבות ג"ת מס' 1 (2006);
במקומו יבוא:

ת"י 1188- בשר טחון, מוצרי בשר טחון, מזון המכיל בשר טחון ומזון בתוספת בשר טחון (2015);


החלפת התקן:

ת"י 60898 חלק 2- אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה בזרם חילופים ובזרם ישר (2009);
במקומו יבוא:

ת"י 60898 חלק 2- אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה בזרם חילופים ובזרם ישר (2017);

 

 קישור לאתר המאפשר צפיה בתקנים כפי שהועברו אל הממונה על התקינה ("תקנים רשמיים בתהליך אישור משרד הכלכלה והתעשיה").

 

ביחס לכל הנושאים הללו באפשרותנו להעביר התייחסות - ככל שיש לכם הערות נא העבירו בהתאם לדרכי ההתקשרות להלן בהקדם.

 

 

3. הודעה מנכ"ל מכון התקנים בדבר שינוי בתקנים הבאים פורסמה ברשומות ביום 15.6.17

 

בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי"ג - 1953, אני מודיע, כי מכון התקנים הישראלי קבע בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

 ת"י 900 חלק 2.8 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות גילוח, לגוזזי שיער ולמכשירים דומים, מאפריל 2017, בא במקום המהדורה מיוני 2012.

ת"י 900 חלק 2.29 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למטעני חשמל, מאפריל 2017, בא במקום המהדורה מאוקטובר 2011.

ת"י 900 חלק 2.31 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לקולטי אדים ומכשירים אחרים הקולטים אדי בישול, מאפריל 2017, בא במקום המהדורה מיוני  2012.

ת"י 13579 חלק 1 - תנורים תעשייתיים וציוד עיבוד נלווה - שיטה למדידת מאזן אנרגיה וחישוב יעילות: מתודולוגיה כללית, מאפריל 2017, בא במקום המהדורה מאוקטובר 2011.

ת"י 13579 חלק 3 - תנורים תעשייתיים וציוד עיבוד נלווה, שיטה למדידת מאזן אנרגיה וחישוב יעילות: תנורים מטיפוס אצווה להתכת אלומיניום, מאפריל 2017, בא במקום המהדורה מאוקטובר 2011.

ת"י 13579 חלק 4 - תנורים תעשייתיים וציוד עיבוד נלווה, שיטה למדידת מאזן אנרגיה וחישוב יעילות: תנורי אטמוספרה הגנתית או היגבית, מאפריל 2017, בא במקום המהדורה מאוקטובר 2011.

ת"י 37100 - ערים וקהילות חכמות ובנות קיימה: מונחים והגדרות, מאפריל 2017.

 

4. הודעה בדבר שינוי קבוצות מוצרים לרכב - אודיו וידאו, רדאר התראה וניווט

במטרה להקל על שחרור טובין מהמכס, ראו קישור להודעת הממונה על התקינה המתייחס להעברת חלק מהמוצרים שבתחולת ת"י 60065 ו- 60950 לקבוצת תקינה 3.

 

 

5. תקנים ישראליים שהועברו לאישור משרד הכלכלה

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי הסתיים במכון תהליך התקינה של התקנים הישראליים הבאים והם נשלחו לאישור לממונה על התקינה במשרד הכלכלה

החלפה של התקן ת"י 387 מרקים יבשים 

שינוי בתקן ת"י 1361 גבינות מלוחות

החלפה של התקן ת"י 900 חלק 02.09 דרישות מיוחדות למכשירי צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים

החלפה של התקן ת"י 900 חלק 02.14 דרישות מיוחדות למכשירי מטבח

החלפה של התקן ת"י 900 חלק 02.17 דרישות מיוחדות לשמיכות, סדינים, כריות ומזרנים מחוממים

החלפה של התקן ת"י 900 חלק 02.23 דרישות מיוחדות למכשירים חשמליים לטיפול בעור או בשיער

החלפה של התקן ת"י 900  חלק 02.25 בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי מיקרוגל, לרבות תנורי מיקרוגל משולבים.

החלפה של התקן ת"י 900 חלק 02.80 דרישות מיוחדות למאווררים

 

9. מכון התקנים הודיע לנו, כי הסתיים הליך התקינה במכון וכי התקנים הבאים הועברו לפרסום ברשומות:

ת"י 900 חלק 2.82 דרישות מיוחדות למכונות שירות ולמכונות שעשועים.

ת"י 9000 - מערכות ניהול איכות - יסודות ומונחים.

 

10. הגשת מועמדות לועדות תקינה - ציוד לחץ + גלילים מיטלטלים לגזים

ממכון התקנים עדכנו אותנו כי בכוונתם לרענן את הרכב ועדות התקינה כמפורט להלן וניתן להגיש מועמדות לוועדות אלו עד 28.6.17:

ועדת המומחים 48118 - ציוד לחץ

 - תטפל בגיבוש הצעת התקן הישראלי ת"י 9723 - ציוד לחץ (להבדיל מת"י 4295 - מכלי לחץ) .

 ועדת המומחים 48106 - גלילים מיטלטלים לגזים

 הוספת מסלול אמריקני ל:

- ת"י 712-1 (בדיקות תקופתיות לגלילי גז מיטלטלים מפלדה ללא תפר)

- ת"י 712-3 (בדיקות תקופתיות לגלילי גז מיטלטלים מאלומיניום ללא תפר)

 

 דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר,  רז הילמן בדוא"ל: Razh@chamber.org.il או בטלפון 03-5631011.

למידע נוסף בתחום זה