עדכון תקינה -30.4.17

1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

 ת"י 950-פרזול בניין-מנגנון גלילי למנעול-דרישות ושיטות בדיקה

ת"י 6558 חלק 1 - בטיחות תכשיטים: תכשיטים לילדים-דרישות בטיחות

ת"י 5826 חלק 11 - מנהור: מנהרות לתחבורה - תכן מבנים - תחזוקה

ת"י 5827 חלק 12.21 - מנהור: מנהרות רכב-תפעול-מדריך לתאורה של מנהרות

ת"י 5827 חלק 12.22 - מנהור: מנהרות רכב-תפעול-תאורת חרום במנהרות רכב

ת"י 50443 - אפחות המתחים המושרים ע"י רכבת חשמלית והגנה מפני שיתוך של תשתיות מתכת סמוכות

ת"י 37120 - פיתוח בר-קיימה בקהילות - מדדים לשירותים עירוניים ולאיכות חיים

ת"י 1139 חלק 2 - פיגומים: פיגומים תלויים ממוכנים – דרישות בטיחות,  חישובי תכן, קריטריונים ליציבות, מבנה, בדיקות

ת"י 15876 חלק 1 - מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים– פוליבוטן (PB): כללי

ת"י 15876 חלק 2 - מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים– פוליבוטן (PB): צינורות

ת"י 15876 חלק 3 - מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים– פוליבוטן (PB): אבזרים

ת"י 15876 חלק 5 - מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים– פוליבוטן (PB): התאמת המערכת לייעודה

ת"י 1142 - מעקים ומסעדים

ת"י 50491 חלקים 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 - דרישות כלליות למערכות אלקטרוניות בבתים ובבניינים

ת"י 411 - מלח למזון (נתרן כלורי) ותחליפיו

ת"י 115- גבינות לבנות רכות

ת"י 1361- גבינות מלוחות

ת"י 1743- גבינות קשות למחצה

קישור לצפיה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור 

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 2. הקמת ועדות מומחים

פנו אלינו ממכון התקנים, שם מקימים ועדות מומחים:

- ועדת מומחים שתדון בת"י 1280 אבזרי חיבור לצינורות למתקני חשמל : אבזרי פלסטיק ואבזרים משולבים
- ועדת מומחים שתדון בת"י 1531 מובלים ואבזריהם לכבלים ולמוליכים מבודדים, להתקנות תת-קרקעיות של קווי חשמל ותקשורת: מובלי פוליאתילן בעלי דופן מקשית ואבזריהם
- ועדת מומחים להכנת תקן ישראלי חדש עבור ביודיזל B20-B30.
ועדת מומחים שתדון בת"י 1742 שעניינו אלקטרודת הארקה

 מי מכם שיש לו את הידע המתאים ומעוניין בכך מוזמן לפנות אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

3. נהלים תנאים מיוחדים (נת"מים) למתן היתרי תו תקן (רלוונטי למי שנמצא במסלול תו תקן)

הצעה לנת"מ  לת"י 1001 חלק 7: בטיחות אש בבניינים:מערכות שליטה לחום ולעשן - מפוחים מונעים על ידי חשמל להוצאת עשן וחום 
הצעה לנת"מ לת"י  1-466 חלק 5  חוקת הבטון: תקרות מטבלות חלולות טרומות דרוכות

הצעה לנת"מ לת"י 900 חלק 2.12 : בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למשטחי חימום ולמכשירים דומים

הצעה לנת"מ 900-1 חלק 2.35: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי מים מידיים

הצעה לנת"מ לת"י 251 :  מחממים חשמליים לחימום מי-שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומים

כמו כן הועבר אלינו חתום :  נת"מ 1-4570 חלק 4 - מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: תכן, התקנה ותחזוקה.

מי מכם שמעוניין לעיין בנת"מ מוזמן לפנות אל רז בהתאם לפרטים שלהלן.

 

4. הודעה של הממונה על התקינה בכוונה לבצע עדכון בקבוצות תקינה

קישור להודעתו של הממונה על התקינה בנושא כוונה לעדכן קבוצות תקינה למכשור שמע ומכשור אלקטרוני לרכב - ת"י 60065 וכן לעניין רדאר ומערכות התראה וניווט לרכב - ת"י 60950.

 

5. פורסמה ברשומות החלטתו של שר הכלכלה להסיר את הרשמיות מהתקן לסרדינים טריים ת"י 976 (פורסם בקובץ התקנות 7803)


6. הודעת הממונה על התקינה בנושא החלפת התקן למנורות הצפה 

הממונה על התקינה הודיע על כוונתו להחליף את ת"י 20 חלק 2.5 משנת 1998 בת"י 20 חלק 2.5 מנורות- דרישות מיוחדות- מנורות הצפה (2016)

קישור לאתר המאפשר צפיה בתקן כפי שהועבר אל הממונה על התקינה ("תקנים רשמיים בתהליך אישור משרד הכלכלה והתעשיה").

ככל שיש לכם הערות נא העבירו בהתאם לדרכי ההתקשרות להלן בהקדם.

 

 

7. תקנים ישראליים שהועברו לאישור משרד הכלכלה

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי הסתיים במכון תהליך התקינה של התקנים הישראליים הבאים והם נשלחו לאישור לממונה על התקינה במשרד הכלכלה

ת"י 5438 חלק 6 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה

ת"י 327 - מוצרי גלידה

 

8. מכון התקנים הודיע לנו, כי הסתיים הליך התקינה במכון וכי התקנים הבאים הועברו לפרסום ברשומות:

ת"י 1596 - מערכות מתזים - התקנה

ת"י 8888 - התקן לפיקוד כבאים במעליות

 ת"י 466 חלק 3 - חוקת הבטון: בטון דרוך

 

 דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר,  רז הילמן בדוא"ל: Razh@chamber.org.il או בטלפון 03-56310111.

למידע נוסף בתחום זה