חדשות ועדכונים בנושאי תקינה 29/12/16

הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 129 חלק 1 - מטפים מיטלטלים: תחזוקה.

ת"י 900 (חלקים 2.14, 2.15, 2.17, 2.23, 2.25, 2.29, 2.31, 2.80, 2.82, 2.97) - מכשירי חשמל ביתיים.....

ת"י 1001 (חלקים 2.2, 2.4) - בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבניינים: למעט בניינים למגורים שגובהם עד 13 מטר, קניונים, אטריומים וחללים גדולים דומים; מערכות פינוי עשן בבניינים חד-קומתיים, למעט בנייני מגורים.

ת"י 60947 חלק 2 - ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: מפסקי מעגל.

 

קביעת תקנים רשמיים

שר הכלכלה ותעשייה פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לתקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת"י 191 - שמן זית.

ת"י 429 חלק 2 - רצועות טריזיות למנועים של כלי רכב: רצועות רב טריזיות (ביטול רשמיות).

ת"י 2252 חלק 1 - משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים אנכיים.

במקומו יבואו:

ת"י 2252 חלק 1 - מעלונים חשמליים לאנשים עם מוגבלות תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים אנכיים המותקנים בפיר שאינו סגור.

ת"י 2481 חלק 41 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות מיוחדות להובלת נוסעים ומשא - מעלונים אנכיים המותקנים בפיר סגור לשימוש אנשים עם מוגבלות תנועה.

 

הודעות הממונה על התקינה על תקנים ישראליים רשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה ותעשייה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לבצע שינויים בתקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת"י 34 - ריבות, מרמלדות, קרישים, קונפיטורות ופובידל, במקומו יבוא ת"י 7296 - ריבות, מרמלדות, קרישי פרי, קונפיטורות ופובידל (מהדורת 2016).

ת"י 54 - בסיסים להכנת משקאות (כוונה להסרת רשמיות).

ת"י 1246 - תה.  במקומו יבואו שני התקנים ת"י 1246 (חלקים 2,1) - תה וצמחים מיובשים לחליטה: תה שחור - הגדרה ודרישות בסיסיות; תה ירוק, תה אולונג ותה לבן - הגדרות ודרישות בסיסיות (מהדורות 2016).

ת"י 1248 - אבקות להכנת משקאות בטעם פירות ובטעמים אחרים (כוונה להסרת רשמיות).

ת"י 1366 - מרסס חומר מדמיע להגנה אישית (ג"ת מס' 1).

ת"י 6294 (חלקים 3,2,1) - בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: שירותי תדלוק למטוסים; מסופי דלק והידרנטים בנמלי תעופה, ייצור, אחסון והפצה של דלקים תעופתיים לנמלי תעופה.

 

נהלי בדיקות תקן חדשים ביבוא - נספחי ש'

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את הנוהלים החדשים הבאים לבדיקות משלוחי יבוא, נספחי ש':

נספח ש' 873 (מהדורה ב') - ילקוט לתלמיד.

 

תקנים שהועברו על ידי מכון התקנים למשרד הכלכלה לפרסומם כרשמיים

ממכון התקנים הישראלי נמסר לאחרונה לאיגוד כי הסתיים אצלם תהליך התקינה של התקנים הישראליים המפורטים מטה והם הועברו לממונה על התקינה במשרד הכלכלה לפרסומם כרשמיים:

ת"י 47 - נוזלי בלמים לכלי רכב ממונעים.

ת"י 958 חלק 1 - צנרת פוליפרופילן לסילוק שפכים בתוך הבניין.

ת"י 1847 חלק 1 - סולמות: מונחים, טיפוסים, מדידות ופונקציות.

ת"י 1847 חלק 6.1 - סולמות: סולמות טלסקופיים.

ת"י 4466 חלק 4.1 - פלדה לזיון בטון: חוטי פלדה מעוצבים בקר לייצור רשתות מרותכות.

ת"י 4466 חלק 4.2 - פלדה לזיון בטון: רשתות מרותכות.

 

נהלים למתן היתרי תו תקן

מהנהלת מכון התקנים הישראלי הועברו לאחרונה לאיגוד הנהלים המיוחדים הבאים (נת"מים) למתן היתרים לתוי תקן:

נת"מ 129 - רכב משא בעל מנוף הידרולי להעמסה עצמית.

נת"מ 318 - מטפי פחמן דו חמצני מטלטלים (למתן הערות).

נת"מ 658 חלק 1 - חוליות טרומיות מבטון לתאי בקרה: חוליות גליליות מבטון לא מזוין.

נת"מ 489 - מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל - דרישות תכן, בדיקות טיפוס, סימון, בקרת איכות.

נת"מ 789 חלק 1.2 - עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות חד מוקדיות ורב - מוקדיות או דרישות לעדשות פרוגרסיביות.

נת"מ 987 - מטפים הלון מטלטלים למילוי חוזר.

נת"מ 990 חלק 1 - סוללות ראשוניות: כללי.

נת"מ 4331 חלק 1 - מרכבים לרכב מסחרי, לגרורים ונתמכים: מרכבים קבועים.

נת"מ 4331 חלק 2 - מרכבים לרכב מסחרי, לגרורים ונתמכים: מרכבים רכינים.

נת"מ 4466 חלק 3 - פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים.

נת"מ 4466 חלק 4 - פלדה לזיון בטון: רשתות מרותכות.

נת"מ 4466 חלק 5 - פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות חתוכים וכפופים (למתן הערות).

נת"מ 5140 חלק 1 - דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולתיעוד של עברות תנועה: מערכת הכוללת יחידות קצה אוטומטיות לא מאוישות.

נת"מ 5140 חלק 2.1 - דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ותיעוד של עברות תנועה: מכשיר אכיפה מאויש - מכשיר מדידת מהירות באמצעות טכנולוגיית לייזר: ממל"ז.

נת"מ 5841 - התקן הגנה תת רכבי אחורי.

נת"מ 6234 - התקן הגנה צידי לכלי רכב להובלת מטענים.

 

קביעת תקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לקביעת התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 900 חלק 2.75 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למנפקים ולאוטומטי מכירות מסחריים.

ת"י 1080 חלק 21 - טכנולוגיית המידע - הגדרות מונחים: ממשק מחוות.

ת"י 1556 - גגות קלים עם סיכוך רעפים.

ת"י 1847 חלק 16 - סולמות: סולמות תלת רגליים.

ת"י 5452 - בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה.

ת"י 5858 - קווים מנחים לתצוגה של אלמנטים גרפיים ושל טקסט נלווה בסביבה עברית.

ת"י 6153 חלק 1 - מבנים ארעיים - אוהלים: בטיחות (למעט דרישות בטיחות אש).

ת"י 6153 חלק 2 - מבנים ארעיים - אוהלים: דרישות בטיחות אש.

ת"י 61980 חלק 1 - מערכות להעברה אלחוטית של הספק לרכב חשמלי (WPT): דרישות כלליות.

ת"י 62056 (מספר חלקים) - חילוף נתונים למדידת חשמל - (תקנים למדידת חשמל).

 

 

למידע נוסף בתחום זה