חדשות ועדכונים בנושאי תקינה 6.11.2016

הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת הציבור את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 900 (חלקים 2.2, 2.3, 2.8, 2.9) - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים; למגהצים חשמליים; למכונות גילוח, לגוזזי שיער ולמכשירים דומים; למכשירי צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים.

ת"י 987 - מטפי הלון או הלוקרבון מיטלטלים למילוי חוזר (ג"ת מס' 3).

ת"י 994 חלק 1 - מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה.

ת"י 1220 חלק 2 - מערכות גילוי אש: יחידות בקרה ואביזרים למערכות התרעת אש.

ת"י 1268 חלק 7 - מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות סטריליות לשימוש חד-פעמי- דרישות ושיטות בדיקה.

ת"י 1605 חלק 1 - מגלשות מים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.

ת"י 2413 - הערכה ושיפור עמידות מבנים קיימים ברעידת אדמה.

ת"י 6464 - מתקני צריכה תעשייתיים בגז טבעי (מסלול אמריקני + ג"ת מס' 1 - מסלול אירופי).

ת"י 6490 - תחנות הפחתת לחץ של גז טבעי דחוס (גט"ד) המוזנות ממכלים ניידים.

ת"י 12900 - מדחסי גז קירור ("קרר") - תנאי השוואה, סבולות והצגת נתוני הביצועים של היצרן.

ת"י 16430 (חלקים 3,2,1) - מקרנים (רדיאטורים), קונווקטורים וקונווקטורים תעלתיים, הפועלים באמצעות מפוח: מפרט טכני ודרישות; שיטות בדיקה ודירוג של תפוקה תרמית; שיטות בדיקה ודירוג של הספק קירור.

ת"י 44200 (חלקים 2,1) - מקרנים (רדיאטורים) וקונווקטורים: מפרט טכני ודרישות; שיטות בדיקה ודירוג.

ת"י 50285 - נצילות אנרגטית של נורות חשמל לשימוש ביתי - שיטות מדידה.

ת"י 60081 - נורות פלואורניות בעלות שתי כיפות - דרישות ביצועים.

ת"י 60898 חלק 2 - אביזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם - יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה בזרם חילופים ובזרם ישר.

ת"י 60901 - נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת - דרישות ביצועים.

ת"י 60969 - נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים - דרישות ביצועים.

ת"י 61730 (חלקים 2,1) - מתן כשירות לבטיחות של מודול פוטו - וולטאי: דרישות מבנה; דרישות לבדיקות.

ת"י 62612 - נורות דיודה פולטת אור (LED) בעלות נטל עצמי המזונות במתחי זינה הגדולים מ- 50 וולט, לשימושי תאורה כלליים - דרישות ביצועים.

 

תקנים ישראליים שיש כוונה לפרסמם כרשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 5 חלק 1 - בלוקי בטון: בלוקים לקירות ולחיפוי (ג"ת מס' 1).

ת"י 636 (חלקים 2,1) - שטיחי טקסטיל (החלפת התקן הישן במהדורת 2016).

ת"י 681 (חלקים 2,1) - לולים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות; שיטות בדיקה, במקומם יבוא ת"י 12227 חלק 1 - לולים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (מהדורה 2016).

ת"י 764 - זרנוקים לגז פחמימני מעובה (גפ"מ) בפזה גזית (במקום התקן מ- 2013 יבוא התקן מ- 2016).

ת"י 1148 - מעקרי קיטור גדולים (במקום התקן מ- 2011 יבוא תקן מ- 2016).

ת"י 60155 - מדלקי להט לנורות פלואורניות (לתקן מ- 2010 יצורף גיליון תיקון מס' 1 מ- 2016).

ת"י 60238 - בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון (לתקן מ- 2013 יצורף גיליון תיקון מס' 1 מ- 2016).

ת"י 60432 חלק 1 - נורות להט - דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות (לתקן מ- 2015 יצורף גיליון תיקון מס' 1 מ- 2016).

ת"י 60432 חלק 2 - נורות להט - דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות (לתקן מ- 2015 יצורף גיליון תיקון מס' 1 מ- 2016).

ת"י 61347 חלק 2.3 - אביזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאביזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים או/וגם בזרם ישר והמיועדים לנורות פלואורניות (לתקן מ- 2015 יצורף גיליון תיקון מס' 1 מ- 2016).

ת"י 61347 חלק 2.8 - אביזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים המיועדים לנורות פלאורוניות (לתקן מ- 2010 יצורף גיליון תיקון מ- 2016).

 

נוהלי בדיקות תקן בייבוא (נספחי ש')

מכון התקנים הישראלי העביר לאחרונה לאיגוד את הנהלים הבאים שלו לבדיקות תקן ביבוא (נספחי ש'):

נספח ש' 14304 - מוצרי בידוד תרמי לציוד בניה ולמתקני תעשייה - מוצרים אלסטומריים גמישים מוקצפים (FEF) המיוצרים במפעל (מהדורה א').

נספח ש' 60227 חלק 5 - כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ- 450/750 וולט: כבלים גמישים (פתילים) - מהדורה ב'.

נספח ש' 60227 חלק 6 - כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ - 450/750 וולט: כבלים עגולים למעליות וכבלים לחיבורים גמישים (מהדורה א').

נספח ש' 60245 (חלקים 4,3) - כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ- 450/750 וולט: כבלים מבודדים בסיליקון עמידים בחום; פתילים וכבלים גמישים (מהדורה ב').

 

נהלים תנאים מיוחדים (נת"מים) למתן היתרי תו תקן

מכון התקנים הישראלי העביר לידי האיגוד את הנהלים לתנאים מיוחדים (נת"מים) למתן היתרי תו תקן, למוצרים הבאים:

נת"מ 756 - צבעים סינטטיים (אלקידים): צבעי גימור מבריקים.

נת"מ 809 - צבע תחליב מימי רחיץ לשימוש פנימי.

נת"מ 1637 - צבעי תחליב מימי לא רחיץ לשימוש פנימי.

נת"מ 1945 - צבעי תחליב מימי לשימוש חוץ או המיועדים לצביעת משטחי חוץ ופנים.

 

תקנים שהועברו למשרד הכלכלה לפרסומם כרשמיים

ממכון התקנים הישראלי נמסר לאחרונה לאיגוד כי הסתיים אצלם תהליך התקינה של התקנים הבאים והם הועברו על ידם למשרד הכלכלה לפרסומם כרשמיים:

ת"י 760 חלק 1 - חמאת בוטנים.

ת"י 760 חלק 2 - ממרחים מתוקים על בסיס שומני.

ת"י 5697 חלק 1 - במות הרמה - כללי.

ת"י 5697 חלק 2 - במות הרמה מבודדות לעבודה במתח גבוה.

 

תקנים ישראליים שפורסמו כרשמיים

שר הכלכלה והתעשייה פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לתקנים הישראליים הרשמי הבא:

ת"י 4466 חלק 3 - פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים.

למידע נוסף בתחום זה