בעקבות פעילות האיגוד מכון התקנים הישראלי פרסם טיוטת אמנת שירות בתחום היבוא

 במהלך השנים האחרונות האיגוד ביקש מספר פעמים ממכון התקנים הישראלי לפרסם אמנת שירות לשירותים השונים הניתנים על ידו, כולל זמנים מירביים לבדיקות דגם ובדיקות משלוחים מיובאים.

 כתוצאה מכך המכון פרסם לאחרונה והעביר לעיון האיגוד טיוטת אמנת שירות שלו בתחום היבוא לשנת 2016 - ראו קובץ מצורף.

 

 החברים מלשכת המסחר מתבקשים להעביר את הערותיהם לאמנת השירות של המכון לאגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר תל אביב והמרכז, ליוסף טמלר, למייל joseft@chamber.org.il.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה