הישג ללשכת המסחר, מכון התקנים הישראלי יפרסם סטיות לאומיות מתקינה בינלאומית המאומצת בארץ, עבור כל תקן ישראלי המופץ לביקורת ציבורית

נציגי האיגוד ביקשו ממכון התקנים הישראלי, בהזדמנויות שונות, שהמכון בהפיצו הצעות תקן לביקורת ציבורית, המבוססות על אימוץ תקינה בינלאומית, יצרף אליהן טבלה עם פירוט הסטיות הלאומיות.

כתוצאה מכך החל מתאריך 1.3.2016 המכון החל לפרסם לביקורת ציבורית הצעות תקן בצירוף טבלה עם פירוט הסטיות הלאומיות.

בנוסף, החל מתאריך 20.3.2016 המכון יעביר לממונה על התקינה במשרד הכלכלה תקנים לביקורת ציבורית של המשרד, שניתן לעיין בהם באתר האינטרנט לצורך הגשת הערות.

הערה חשובה - יש לשים לב כי גם בתקנים אלה יתכנו שינויים בהמשך, לאחר הביקורת הציבורית.

 

חברים בלשכת המסחר יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה באגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז.

למידע נוסף בתחום זה