חדשות ועדכונים בנושאי תקינה 11/2/16

הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים:

במכון התקנים הישראלי פורסמו לאחרונה הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 20 (חלקים 2.20 ו- 2.22) - מנורות: דרישות מיוחדות - שרשרת תאורה; מנורות לתאורת חירום.

ת"י 26 (חלקים 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6) - בדיקות בטון: בטון קשוי.... (לביקורת ציבורית).

ת"י 20 חלק 1 - מנורות: דרישות כלליות ובדיקות.

ת"י 331 - עמילן למאכל (לביקורת ציבורית).

ת"י 373 - דבש ודבש עם תוספות (לביקורת ציבורית).

ת"י 940 חלק 3.1 - קירות תמך - קירות כובד וקירות זיזיים הרתומים לקרקע (לביקורת ציבורית).

ת"י 1811 - שיטת ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל ממכללי עגילים
ל-"פירסינג" המוחדרים לנקבים בגוף האדם ומפריטים המיועדים לבוא במגע ישיר וממושך עם העור.

ת"י 4502 - חומרי חיטוי כימיים ונוגדי אלח כימיים - יישום - יישום תקנים אירופיים לחומרי חיטוי כימיים ולנוגדי אלח כימיים.

 ת"י 5327 חלק 1 - לוחיות זיהוי לרכב (מנכ"ל מכון התקנים חתם על החלפת התקן).

ת"י 5378 - מתקני משחקים מתנפחים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.

ת"י 14304 - מוצרי בידוד תרמי לציוד בנייה ולמתקני תעשייה - מוצרים אלסטומריים גמישים מוקצפים (FEF) המיוצרים במפעל - מפרט דרישות (לביקורת ציבורית).

ת"י 50598 (חלקים 1 ו-2) - תכן אקולוגי של מערכות הינע חשמליות, של מתנעי מנועים, של אלקטרוניקת הספק ושל היישומים המונעים מהם: מערכות נצילות אנרגיה למערכות הינע חשמלית ולמתנעי מנועים; דרישות כלליות לקביעת תקנים לנצילות אנרגיה של ציוד הינע חשמלי באמצעות שימוש בגישת המוצר המורחב (EPA) ובמודל אנליטי למחצה (SAM) - (לביקורת ציבורית).

ת"י 60095 חלק 1 - מצברי התנעה מטיפוס עופרת - חומצה: דרישות כלליות ושיטות בדיקה (ג"ת מס' 1).

ת"י 60400 - בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלק (לביקורת ציבורית).

ת"י 60432 חלק 3 - נורות להט - דרישות בטיחות: נורות הלוגן מטונגסטן (למעט נורות לשימוש בכלי רכב) - (לביקורת ציבורית).

ת"י 60601 (חלקים 2.22, 2.44, 2.52) - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות - ציוד תהודה מגנטית לאבחון רפואי; ציוד קרני רנטגן לטומוגרפיה ממוחשבת; מיטות רפואיות.

ת"י 61347 (חלקים 1 ו- 2.13) - אביזרי הפעלה ובקרה לנורות:
דרישות כלליות ודרישות בטיחות; דרישות מיוחדות לאביזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המיועדים למודולי דיודה פולטת אור (LED) והמוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים (לביקורת ציבורית).

ת"י 61558 (חלקים 2.1, 2.9, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.20, 2.23) - בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ושילוביהם ..... (לביקורת ציבורית).

ת"י 62560 - נורות דיודה פולטת אור (LED) במתח גדול מ- 50 וולט, בעלות נטל עצמי, לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות.

ת"י 60898 חלק 1 - אביזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם -יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה בזרם חילופים (לביקורת ציבורית).

ת"י 60947 חלק 2 - ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: מפסקי מעגל (לביקורת ציבורית).

 

תקנים ישראליים שיש כוונה לפרסם אותם כרשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 386 חלק 1 - כובעונים (קונדומים): כובעונים מלטקס גומי טבעי - דרישות ושיטות בדיקה (החלפת התקן).

ת"י 386 חלק 2 - כובעונים (קונדומים): כובעונים לגברים - דרישות ושיטות בדיקה עבור כובעונים עשויים מחומרים סינתטיים (החלפת התקן).

ת"י 426 חלק 1 - כפפות גומי חד פעמיות: כפפות ניתוח מעוקרות (החלפת התקן).

ת"י 841 - שימורי דגים: קרפיון בנוסח מסורתי (במקומו יבוא ת"י 291 חלק 4 - שימורי דגים: קציצות דגים - מהדורת 2016).

ת"י 900 חלק 2.6 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים (ג"ת מס' 1 וג"ת מס' 2).

ת"י 1103 - קפה קלוי (החלפת התקן).

ת"י 1181 - מוצרי מאפה עמידים: ביסקוויטים, עוגיות וקרקרים (החלפת התקן).

ת"י 2252 חלק 2 - משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה ובכיסא גלגלים, לתנועה במישור משופע (החלפת התקן).

ת"י 5383 - מגבהים לרכב.

 

הצעות לתקנים שהועברו לאישור משרד הכלכלה

ממכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי לאחרונה הסתיים במכון תהליך התקינה של התקנים הישראליים הבאים והם הועברו לממונה על התקינה במשרד הכלכלה לפרסומם כרשמיים:

ת"י 216 - שמני מאכל צמחיים (החלפת התקן).

ת"י 4007 חלק 1 - מיטות קומתיים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, חוזק וקיימות.

נהלים תנאים מיוחדים להיתרי תו תקן

מכון התקנים הישראלי העביר לידיעת האיגוד את הנהלים החדשים הבאים לתנאים מיוחדים (נת"מים) למתן היתרי תו תקן:

נת"מ 33 חלק 1 - מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות.

נת"מ 60998 חלק 2.1 - התקני חיבור נפרדים למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים עם יחידות הידוק מתוברגות.

 

נהלים חדשים לבדיקות תקן ביבוא (נספחי ש')

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את הנהלים החדשים הבאים לבדיקות תקן ביבוא (נספחי ש'):

נספח ש' 1847 (חלקים 2ו-1) - סולמות מיטלטלים, למעט סולמות מפרקיים (מהדורה ד').

נספח ש' 1847 חלק 4 - סולמות מפרקיים (מהדורה ב').

 

תקנים ישראליים שפורסמו כרשמיים

שר הכלכלה פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לתקנים הרשמיים הבאים:

ת"י 5697 - במות הרמה ניידות לעבודה - חישובי תכן - קריטריונים ליציבות - מבנה - בטיחות - בחינות ובדיקות (החלפת תקן ישן עם מהדורת ינואר 2016).

 

פורסמו ברשומות שינויים בתקנים ישראליים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה ברשומות שינויים שחלו בתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1414 חלק 2 - מערכות בידוד תרמי בבנייניים - מערכת טיח תרמי פנימי.

ת"י 5281 חלק 9.1 - בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני תעשייה.

ת"י 5281 חלק 9.2 - בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות למתחמי תעשייה קיימים.

ת"י 5288 - יעילות גופי תאורה.

ת"י 5302 - צנרת גלית מפוליאתילן (PE) מחוזק בפלדה.

ת"י 27002 - טכנולוגיית המידע: טכניקות אבטחה - קובץ כללים לניהול אבטחת מידע.

למידע נוסף בתחום זה