בעקבות טיפול האיגוד יוכרו בארץ אישורי תקן מ - CTC לנעלי בטיחות


במסגרת דיונים משותפים של האיגוד עם הנהלת מכון התקנים הישראלי, במסגרת ועדה פריטטית משותפת, ביקש האיגוד שהמכון יחדש את המו"מ שלו עם CTC הצרפתית, במטרה לחתום עם מעבדה זו על הסכם הכרה בבדיקות תקן.

המכון הודיע לאיגוד כי הוא חתם לאחרונה על הסכם עם CTC להכרה בבדיקות של נעלי בטיחות.

חברים בלשכת המסחר המייבאים נעלי בטיחות ונתקלים בקשיים במימוש ההסכם הנ"ל מתבקשים לפנות עם פרטים מלאים לאגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז: tkina@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה