חדשות ועדכונים בנושאי תקינה - 15.12.15

הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את ההצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 273 (חלקים 2,1) - זרנוק ומכלל זרנוק לבלמי אוויר לכלי רכב מנועיים: זרנוק תרמופלסטי; זרנוק אלסטומרי.

ת"י 362 חלק 1 - תערובות אספלטיות חמות: הרכב ותכנון.

ת"י 365 (חלקים 1 ו- 4) - ציוד לכיבוי אש: זרנוקים אטומים שטוחים; זרנוקי סניקה אטומים שטוחים ומכללים של זרנוקים למשאבות וכלי רכב.

ת"י 497 - בשר ומוצרי בשר - שיטות בדיקה.

ת"י 520 (חלקים 2,1) - נורות פלואורניות: נורות בעלות שתי כיפות - דרישות בטיחות; נורות בעלות כיפה אחת - דרישות בטיחות.

ת"י 751 חלק 1 - צמר מינרלי לבידוד תרמי: מוצרים מעוצבים לבידוד תרמי של בניינים.

ת"י 809 - צבעי תחליב מימי רחיצים לשימוש פנימי (ג"ת מס' 2).

ת"י 961 חלק 32 - תאימות אלקטרומגנטית: תאימות אלקטרומגנטית של ציוד מולטימדיה - דרישות פליטה.

ת"י 990 חלק 1 - סוללות ראשוניות: כללי (ג"ת מס' 1).

ת"י 1045 חלק 1 - בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים (ג"ת מס' 4).

ת"י 1847 חלק 2 - סולמות: דרישות, בדיקות וסימון.

ת"י 1516 חלק 1 - כבלי כוח בעלי בידוד משוחל.

ת"י 2201 - מוצרי דגים מצופים מוקפאים.

ת"י 2252 חלק 2 - משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעים למשתמשים.

ת"י 4302 חלק 1.1 - ריצוף עץ וריצוף דמוי עץ: רצפת עץ - אופיינים וסימון.

ת"י 4302 חלק 1.2 - ריצוף עץ וריצוף דמוי עז: רצפת עץ - התקנה.

ת"י 4302 חלק 2.1 - ריצוף עץ וריצוף דמוי עץ: חיפויי רצפה רפודים (למינציה) - אופיינים, דרישות ושיטות בדיקה.

ת"י 4302 חלק 2.2 - ריצוף עץ וריצוף דמוי עץ: חיפויי רצפה רפודים (למינציה) - התקנה.

ת"י 4468 (חלקים 2,1) - מכלי דלק מרותכים מפלדה: מכלים שנפחם עד 100 מ"ק; מכלים שנפחם גדול מ- 100 מ"ק (ג"ת מס' 1).

ת"י 5282 חלק 2 - דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה: בנייני משרדים (ג"ת מס' 1).

ת"י 5678 - אוורור בניינים - מובלים - מידות ודרישות מכניות למובלים גמישים.

ת"י 6464 - מתקני צריכה תעשייתיים - דרישות למתקנים, לסביבת העבודה ולתהליך האישור והפיקוח (לשימוש בגז טבעי).

ת"י 7000 - ניהול חדשנות.

ת"י 11607 חלק 1 - מארזים לעיקור של התקנים רפואיים: דרישות לחומרים למערכות שומרות עיקור ולמערכות אריזה.

ת"י 13209 (חלקים 3,2,1) - אביזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשא תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי גב בעלי מסגרת; מנשאים רכים; מנשאי כריכות.

ת"י 15189 - מעבדות רפואיות - איכות וכשירות.

ת"י 15194 - אופניים: אופניים בעלי מנוע עזר חשמלי - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (ג"ת מס' 1).

ת"י 18045 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - מתודולוגיה להערכת אבטחה לטכנולוגיית המידע.

ת"י 19784 חלק 2 - טכנולוגיית מידע - מנשק תכנות ליישומים טכנולוגיית מידע - מינשק תכנות ליישומים ביומטריים.

ת"י 19794 חלק 5 - טכנולוגיית מידע - פורמטים (תסדירים) לחליפת נתונים ביומטריים נתונים על תמונת פנים.

ת"י 19794 חלק 6- טכנולוגיית מידע - פורמטים (תסדירים) לחלילפת נתונים ביומטריים: נתונים על תמונת קשתית העין.

ת"י 19794 חלק 8 - טכנולוגיית מידע - פורמטים (תסדירים) לחליפת נתונים ביומטריים נתונים שלדיים של תבנית טביעת אצבעות.

ת"י 19794 חלק 9 - טכנולוגיית מידע - פורמטים (תסדירים) לחליפת נתונים ביומטריים : נתונים על תמונת נימי דם.

ת"י 19794 חלק 14 - טכנולוגיית מידע - פורמטים (תסדירים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על DNA.

ת"י 29195 - תהליכי נסיעה לזיהוי ביומטרי במערכות בקרת גבולות ממוחשבות.

ת"י 60095 חלק 1 - מצברי התנעה מטיפוס עופרת - חומצה: דרישות כלליות ושיטות בדיקה (ג"ת מס' 1).

ת"י 60227 חלק 1 - כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ- 750/450 וולט: דרישות כלליות.

ת"י 60400 - בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלק.

ת"י 60794 חלק 2.2 - כבלי סיבים אופטיים: כבלים להתקנה בתוך מבנים - מפרט משפחה לכבלי סעף אופטיים מרובי סיבים.

ת"י 60794 חלק 3.1 - כבלי סיבים אופטיים: כבלים להתקנה מחוץ למבנים - מפרט משפחה לכבלי תקשורת אופטית עבור מובלים.

ת"י 60968 - נורות פלואורניות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות.

 

תקנים שהועברו לאישור משרד הכלכלה

ממכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי לאחרונה הסתיים במכון תהליך התקינה של התקנים הישראליים הבאים והם נשלחו לממונה על התקינה במשרד הכלכלה לצורך פרסומם ברשומות כרשמיים:

ת"י 1246 חלק 1 - תה שחור.

ת"י 1246 חלק 2 - תה ירוק, תה אולונג ותה לבן.

ת"י 4295 - מכלי לחץ (התקן חל על מיכלי לחץ למילוי חוזר...).

ת"י 7296 - מרמלדות ריבות.

ת"י 60245 חלק 1 - כבלים מבודדים בגומי למתחים נקובים שאינם גדולים
מ- 450/750 וולט: דרישות כלליות.

ת"י 60950 חלק 1 - ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות - דרישות כלליות.

 

כוונה לפרסם תקנים ישראליים כרשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 191 - שמן זית (החלפת התקן והסרת רשמיות מסעיפים בו).

ת"י 1220 חלק 3 - מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות (ג"ת מס' 1 למהדורת 2014).

ת"י 1241 - לחם (מהדורת 1996 תוחלף עם מהדורת 2015).

ת"י 1246 - תה (החלפת התקן עם ת"י 1246 חלקים 1 ו- 2).

ת"י 60601 חלק 2.2 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לניתוח הפועל בתדר גבוה ואביזרים לניתוח הפועלים בתדר גבוה (ג"ת מס' 1).

ת"י 61439 חלק 4 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות ללוחות לאתרי בנייה (ACS). הכוונה היא לפרסם כרשמי גיליון תיקון מס' 1 לתקן זה.

ת"י 61439 (חלקים 6,5,2,1) - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות כלליות; לוחות הספק; לוחות לחלוקת חשמל ברשתות ציבוריות; מערכות סינוף של פסים מוליכים (פסי צבירה) - (ג"ת מס' 1).

 

אכרזות בדבר החלפת תקנים רשמיים

שר הכלכלה פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע להחלפת התקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת"י 20 חלק 2.3 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת כבישים ורחובות.

ת"י 20 חלק 2.18 - מנורות: מנורות לבריכות שחייה ולשימושים דומים.

ת"י 532 - צינורות מפוליוויניל כלורי (פי-וי-סי) קשיח להובלת מים בלחץ.
במקומו יבואו:
ת"י 71452 חלק 1 - מערכות צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): כללי.
ת"י 71452 חלק 2 - מערכות צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): צינורות.
ת"י 71452 חלק 3 - מערכות צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): אביזרים.
ת"י 71452 חלק 5 - מערכות צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): התאמת מערכת לייעודה.

ת"י 682 חלק 1 - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי, דרישות בטיחות.

ת"י 682 חלק 2 - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי, שיטות בדיקה.

ת"י 799 - מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"מ) ומתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א).

ת"י 873 - ילקוט לתלמיד.

ת"י 877 - פירות וירקות מוקפאים: כללי (ג"ת מס' 1).

ת"י 891 - עגלות ילדים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.
במקומו יבוא:
ת"י 1888 - מוצרים לטיפול בילדים - עגלות ילדים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.

ת"י 900 חלק 2.3 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למגהצים חשמליים.

ת"י 900 חלק 2.9 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים.

ת"י 900 חלק 2.14 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבח.

ת"י 900 חלק 2.15 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים.

ת"י 900 חלק 2.17 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשמיכות, כריות, פריטי לבוש ומכשירי חימום גמישים דומים.

ת"י 900 חלק 2.23 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים : מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער.

ת"י 900 חלק 2.45 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לכלי עבודה מיטלטלים לחימום ומכשירים דומים.

ת"י 900 חלק 2.74 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים מיטלטלים לחימום בטבילה.

ת"י 900 חלק 2.5 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כלים.

ת"י 900 חלק 2.7 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה.

ת"י 1112 חלק 1 - ציוד מגן אישי: שיטות בדיקה למנעלים.

ת"י 1112 חלק 2 - ציוד מגן אישי: מנעלי בטיחות.

ת"י 1340 - אלקטרודות מצופות עשויות פלדות פחמן לריתוך בקשת מתכת מוגנת.

ת"י 1498 חלק 8 - מתקני משחקים: אתר המשחקים (ג"ת מס' 1).

ת"י 2251 חלק 1 - מענבים: מענבים מחגורות הרמה ארוגות שטוחות מסיבים - עשויים, לשימוש כללי.

ת"י 2251 חלק 2 - מענבים: מענבים עגולים מסיבים - עשויים לשימוש כללי.

ת"י 1847 חלק 1 - סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות.

ת"י 1368 חלק 3 - תנור הסקה ביתי המוסק בחומר מוצק: פליטת חומר חלקיקי.

ת"י 4184 - תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים.
במקומו יבוא:
ת"י 61242 - תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים.

ת"י 5442 - מוצרים אלסטומרים המיוצרים בהתפחה לבידוד תרמי.

ת"י 5485 - נטלים לנורות פלואורניות - דרישות ליעילות אנרגטית וסימון.

ת"י 5563 - דלק סילוני (דס"ל).

ת"י 14304 - מוצרי בידוד תרמי לציוד בנייה ולמתקני תעשייה - מוצרים אלסטומריים גמישים מוקפצים (FEF) המיוצרים במפעל - מפרט דרישות.

ת"י 60269 חלק 3 - נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות לנתיכים לשימוש בידי אנשים שאינם מיומנים (נתיכים המיועדים בעיקר לשימוש ביתי ולשימושים דומים) - דוגמות למערכות תקניות של נתיכים A עד F.

ת"י 60950 חלק 1 - ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות: דרישות כלליות.

ת"י 61347 חלק 2.1 - אביזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות להתקני הדלקה (למעט מדלקי להט).

למידע נוסף בתחום זה