שירות חינמי של מכון התקנים הישראלי: עדכון ישיר בשינויים בתקנים

להלן הודעה שפורסמה לאחרונה על ידי מכון התקנים הישראלי והמופנית למשתמשים בתקנים ישראליים:

לא אחת קורה שהינך נסמך על תקן שברשותך מבלי לדעת שפג תוקפו או שהוחלף בתקן חדש או שנוספו לו שינויים.
הסתמכות כזו היא פוטנציאל לבעיות החל מנושאי בטיחות, דרך ביטול כיסוי ביטוחי וכלה בחשיפה לתביעות משפטיות.

 

שירות חדש ללא תשלום מאפשר לך להיות עם אצבע על הדופק ולהימנע מסיכונים מסוג זה.

 מעתה ניתן לקבל תמונת מצב על עדכניות התקנים הישראלים שברשותך או אלו שהנך זקוק להם.

 מאגר נתונים מפולח ומותאם ספציפית לדרישותיך ישלח אליך, המאגר יאפשר לך לדעת בכל עת אם התקנים שברשותך מעודכנים וכן לברר אם יצאו לאור תקנים חדשים הנדרשים לפעילותך העסקית.

מעתה לקבלת מידע או רשימה בכל תחום נא לשלוח מייל עם פירוט נושא המבוקש אל infocenter@sii.org.il טל': 03-6465191"

 

לתשומת לב המשתמשים בתקנים ישראליים, למכון התקנים הישראלי יש זכויות קניין רוחני על התקנים הישראליים המתפרסמים על ידו. הוא מוכר את התקנים ללקוחותיו וחל איסור על צילום התקנים או העתקתם או פרסומם בכל אמצעי שהוא, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.


חברים בלשכת המסחר מקבלים באופן שוטף עדכונים לגבי פרסום טיוטות תקנים, גיליונות תיקון לתקנים ומהדורות חדשות של תקנים ישראליים, על פי השתייכותם הענפית והם יכולים לעדכן את עצמם באופן שוטף בנוגע לשינויים צפויים או שחלו בתקינה הישראלית.

חברים בלשכת המסחר יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה באגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז.

למידע נוסף בתחום זה