מכון התקנים פסל לכם משלוח? יש למי לפנות

במסגרת ועדה פריטטית של איגוד לשכות המסחר עם מכון התקנים הישראלי נציגי האיגוד ביקשו לקבוע בנהלי העבודה של המכון כי מותר לפסול במכון מוצר מיובא או משלוח של מוצרים מיובאים אך ורק באישור ראש הענף הרלוונטי או מנהל המעבדה הבודקת.

סוכם במסגרת הועדה הפריטטית כי במקרים שלדעתו של יבואן נפסל לו במכון, שלא בצדק, מוצר או משלוח של מוצרים מיובאים, היבואן יוכל לפנות בנושא זה להנהלת אגף תעשייה של המכון (מומלץ לחברים בלשכת המסחר ליידע בנושא זה גם את לשכת המסחר).

למידע נוסף בתחום זה