בדיקות השוואתיות ל-"יבואן שני", כמו בדיקות ה-ש' של משלוחי הייבוא

על פי נהלי מכון התקנים הישראלי "יבואן שני" יכול ליהנות מהקלות בבדיקות דגם של מוצר המיובא על ידו לארץ אם אותו מוצר מיובא ונבדק בדיקת דגם על ידי היבואן הראשון. במקרה כזה על היבואן השני לבצע במכון התקנים הישראלי בדיקה השוואתית בלבד למוצר המיובא על ידו, לעומת הדגם שנבדק על ידי היבואן הראשון.

 

לאחרונה האיגוד ביקש, במסגרת ועדה פריטטית עם מכון התקנים הישראלי, שהמכון יפרסם בנספחי ה-ש' (נהלי בדיקות תקן ביבוא) לתקנים ישראליים הרשמיים השונים, את מהות הבדיקות ההשוואתיות הנדרשות עבור כל תקן.

 

סוכם עם מכון התקנים, שהבדיקות ההשוואתיות שלו יהיו זהות לבדיקות ה-ש' של משלוחי היבוא של אותו סוג מוצר. אם ראש המעבדה הבודקת במכון התקנים מחליט לבדוק בדיקות נוספות במסגרת הבדיקה ההשוואתית, עליו להסביר ולנמק את הסיבה לכך בפני הנהלת אגף תעשייה של המכון.

 

הערה - אם חבר בלשכת המסחר נתקל בבעיות בנושא זה במכון התקנים הישראלי הוא מתבקש לפנות למנהל התחום הענפי הרלוונטי בלשכת המסחר או לאגף יבוא מכס ותקינה של הלשכה.

למידע נוסף בתחום זה