עדכוני תקינה - נובמבר 2015

הצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את ההצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 56 - שימורי ירקות בעלי חומציות נמוכה.

ת"י 69 - מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: אוגרים לחימום מים - דרישות כלליות ודרישות ביצועים.

ת"י 111 - שמנים אתריים מפרי הדר.

ת"י 389 - שימורי בשר.

ת"י 423 - שימורי רסק תפוחי עץ.

ת"י 562 חלק 4 - בטיחות צעצועים: ערכות לניסויים כימיים ולפעילויות הקשורות בהם.

ת"י 562 חלק 5 - בטיחות צעצועים: משחקים כימיים (ערכות) למעט ערכות ניסויים.

ת"י 597 (חלקים 1 ו- 2) - צמר גפן: צמר גפן רפואי; תחליף צמר גפן רפואי (מוך זהורית).

ת"י 764 - זרנוקי גומי ופלסטיק, צינורות ומכללים לשימוש עם פרופאן ובוטאן והתערובת שלהם בפזת האדים - זרנוקים וצינורות.

ת"י 900 חלק 2.6 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים.

ת"י 900 חלק 2.21 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: אוגרים לחימום מים - דרישות מיוחדות.

ת"י 961 חלק 13 - מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית: מקלטים לשידורי רדיו וטלוויזיה וציוד נלווה - אופייני הפרעות רדיו.

ת"י 961 חלק 14.2 - מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי חשמל ביתיים, כלי עבודה חשמליים ומכשירי חשמל דומים.

ת"י 961 חלק 15 - מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית: גבולים ושיטות מדידה של אופייני הפרעות רדיו ממתקני תאורה חשמליים.

ת"י 961 חלק 20 - תאימות אלקטרומגנטית: מקלטים לשידורי רדיו וטלוויזיה וציוד נלווה, אופייני חסינות - גבולים ושיטות מדידה.

ת"י 1001 (חלקים 1.1, 1.2) - בטיחות אש בבניינים: מערכות מיזוג אוויר ואוורור; מערכות חימום, מיזוג אוויר ואוורור.

ת"י 1001 חלק 4 - בטיחות אש בבניינים: מדפי עשן.

ת"י 1045 חלק 1 - בידוד תרמי של בניינים: בתי מגורים (ג"ת מס' 4).

ת"י 1139 חלק 4 - פיגומים: פיגומי תורן מטפסים (פתר"ם).

ת"י 1152 - אבקות להכנת רפרפת (פודינג) ומקפא (ג'לי).

ת"י 1176 - בתי צמיחה: המבנה (Greenhouses: structure).

ת"י 1225 חלק 3 - חוקת מבני פלדה: מגדלים ותרנים.

ת"י 1279 חלק 1 - כיסאות גלגלים: כיסאות מונעים ידנית (הוספת מסלול התאמה לתקן האמריקני RESNA WC-1:2009).

ת"י 1497 חלק 1 - מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (ג"ת מס' 2).

ת"י 1555 חלק 2 - מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי פנים בהדבקה (ג"ת מס' 1).

ת"י 2378 חלק 1 - קירות מחופים מאבן טבעית: אבן טבעית לחיפוי ודרישות כלליות ממערכת החיפוי (ג"ת מס' 1).

ת"י 4468 חלק 1 - מכלי דלק מרותכים מפלדה: מכלים שנפחם עד 100 מ"ק (ג"ת מס' 1).

ת"י 5113 - חומרי פלסטיק ומוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות.

ת"י 5140 חלק 1 - דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולתיעוד של עברות תנועה: מערכת הכוללת יחידות קצה אוטומטיות לא מאוישות.

ת"י 5282 חלק 1 - דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה: בנייני מגורים.

ת"י 6069 - מלט צמנט (טיט) לריצוף - הגדרות ודרישות.

ת"י 6464 - מתקני צריכה תעשיתיים - דרישות למתקנים, לסביבת העבודה ולתהליך האישור והפיקוח (לשימוש בגז).

ת"י 9594 חלק 8 - טכנולוגיות המידע - חיברור מערכות פתוחות - המדריך: מסגרות עבודה של מפתח פומבי ותעודות מאפיינים.

ת"י 10499 - כיסויי גומי מבדדים (תקן חדש).

ת"י 27002 - טכנולוגיית המידע: טכניקות אבטחה - קובץ כללים לניהול אבטחת מידע (ג"ת מס' 1).

ת"י 27033 חלק 1 - יישום הבטחת מידע ברשת ארגונית - תכנון יישום ובקרה (תקן חדש).

ת"י 27033 חלק 2 - שיטות אבטחה - אבטחת רשתות - מדריך לתכנון ויישום של אבטחת רשתות.

ת"י 27033 חלק 3 - שיטות אבטחה - אבטחת רשתות - יחוס תרחישי.

ת"י 27033 חלק 4 - שיטות אבטחה - אבטחת רשתות - תקשורת בין רשתות ע"י שערים מאובטחים.

ת"י 27033 חלק 5 - שיטות אבטחה - אבטחת רשתות - תקשורת מאובטחת ברשתות על ידי רשתות וירטואליות פרטיות NPY.

ת"י 27034 חלק 1 - שיטות אבטחה - אבטחת יישומים - סקירה ועקר ועקרונות.

 ת"י 27034 חלק 2 - תקן יעודי לנושא אבטחת מידע בפיתוח תכנה.

ת"י 27036 חלק 1 - שיטות אבטחה - אבטחת שרשרת האספקה: אבטחת מידע לספק ICT.

ת"י 27036 חלק 2 - התייחסות לאבטחת ההתקשרות בין ארגונים (מהיצרן/נים) ועד הצרכן/נים) של שירותי טכנולוגיות מידע ותקשורת.

ת"י 27036 חלק 3 - שיטות אבטחה - אבטחת מידע לספק - סקירה ועקרונות.

ת"י 27037 - שיטות אבטחה - מדריך לזיהוי, איסוף של ראיה דיגיטלית.

ת"י 31489 חלק 34 - תאימות אלקטרומגנטית וענייני ספקטרום רדיו: תקן תאימות אלקטרומגנטית של ציוד רדיו ושל שירותי רדיו - תנאים מיוחדים לספקי כוח חיצוניים לטלפונים ניידים.

ת"י 51900 - נהלים מומלצים ודרישות לבקרה של הרמוניות במערכות הפסקת חשמל (תקן חדש).

ת"י 60269 (חלקים 2,1) - נתיכים למתח נמוך: דרישות כלליות; דרישות מיוחדות לנתיכים לשימוש בידי אנשים מורשים (נתיכים לשימוש תעשייתי בעיקר).

ת"י 60601 חלק 1.2 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - תקן נלווה: תאימות אלקטרומגנטית.

ת"י 60601 חלק 1.6 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים.

ת"י 60601 חלק 1.8 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - תקן נלווה: דרישות כלליות.

ת"י 60601 חלק 1.11 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - תקן נלווה: דרישות לציוד רפואי חשמלי ולמערכות רפואיות חשמליות המשמשים בסביבה רפואית ביתית.

ת"י 60601 חלק 2.16 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות משאבות אינפוזיה ובקרים.

ת"י 60601 חלק 2.19 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של אינקובטורים לתינוקות (ג"ת מס' 1).

ת"י 60601 חלק 2.24 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות משאבות אינפוזיה ובקרים.

ת"י 60601 חלק 2.21 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מכשירי חימום קורנים לתינוקות.

ת"י 60825 חלק 1 - בטיחות מוצרי לייזר: מיון הציוד ודרישות.

ת"י 60900 - כלי עבודה במתח נמוך.

ת"י 60903 - כפפות גומי לעבודה במתח נמוך ובמתח גבוה.

ת"י 60984 - שרוולי גומי לעבודה במתח נמוך ובמתח גבוה.

ת"י 61000 חלק 3.2 - תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - גבולות לפליטת זרמי הרמוניות (ציוד עם זרם מבוא עד 16 אמפר למופע).

ת"י 61000 חלק 3.3 - תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - הגבלת שינוי מתח: תנודות מתח והיבהובים (FLCKER) במערכות ציבוריות.

ת"י 61111 - כיסויים לעבודה במתח נמוך.

ת"י 61112 - יריעות גומי לעבודה במתח גבוה.

ת"י 61229 - כיסויים ומחיצות לעבודה במתח גבוה.

ת"י 62040 חלק 1 - מערכות אל פסק (UPS): דרישות כלליות ודרישות בטיחות למערכות אל פסק.

ת"י 62384 - אביזרי הפעלה ובקרה למודולי LED המוזנים בזרם ישר או בזרם חילופין.

ת"י 62722 חלק 2.1 - ביצועי גוף תאורה - דרישות מיוחדות לגוף תאורה לד.

ת"י 71568 חלק 1 - תרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות בינוני (ג"ת מס' 1).

 


תקנים ישראליים שישנה כוונה לפרסמם כרשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 5418 - עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, ספות ובסיסי מיטות (ישנה כוונה לבטל רשמיות של מספר סעיפים בתקן זה, מאחר ובהליך משפטי בבג"ץ חו"ד מומחה קבעה שהסיכון הבריאותי לציבור הטמון בחובת עמידת המזרן בסעיף להבה גלויה גובר על הסיכון הבטיחותי לציבור שבשימוש במזרן שלא עומד באותו מבחן).

ת"י 5697 - במות הרמה ניידות לעבודה - חישוב תכן - קריטריונים ליציבות - מבנה - בטיחות - בחינות ובדיקות (מהדורת 2015 תבוא במקום מהדורת 2009 ותיקון מ- 2012).

ת"י 14372 - מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - סכין, כף ומזלג (סכו"מ) ואביזרי האכלה: דרישות בטיחות ובדיקות (פרסום התקן לראשונה כרשמי).


תקנים שנשלחו לאישור משרד הכלכלה

מאגף התקינה במכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי במכון הסתיים תהליך התקינה של התקנים הישראליים הבאים והם הועברו לממונה על התקינה במשרד הכלכלה לאישורם ופרסומם ברשומות על ידי שר הכלכלה:

ת"י 867 - תרמומטרים רפואיים.

ת"י 20 חלק 1 - מנורות: דרישות כלליות ובדיקות.

ת"י 20 חלק 2.8 - מנורות - דרישות מיוחדות - פנסי יד.

ת"י 1001 חלק 3 - בטיחות אש בבניינים: מדפי אש.

ת"י 1147 - אגד מתמתח (אלסטי) דרישות כלליות (ג"ת מס' 2).

ת"י 1147 חלק 1 - אגד מתמתח (אלסטי) אגד 3:1 עשוי אלסטומר וכותנה, אלסטומר ופוליאסטר - כותנה או אלסטומר (ג"ת מס' 1).

ת"י 1147 חלק 2 - אגד מתמתח (אלסטי) אגד 4:1, עשוי אלסטומר וכותנה או זהורית (ג"ת מס' 2).

ת"י 1147 חלק 3 - אגד מתמתח (אלסטי) אגד עשוי חוט אלסטומר מלופף, חוט כותנה או זהורית (ג"ת מס' 1).

ת"י 1220 חלק 3 - מערכות גילוי אש - הוראות התקנה ודרישות כלליות....

ת"י 1241 - לחם.

ת"י 2252 חלק 1 - משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה.

ת"י 60601 חלק 2.1 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית.

ת"י 60601 חלק 2.2 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות ציוד ניתוחים הפועל בתדר גבוה.

ת"י 61008 חלק 1 - מפסק מגן הפועל בזרם שיורי (דלף) ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר, והמיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים.

ת"י 61009 חלק 1 - דלף מפסק מגן הפועל בזרם דלף שיורי בשילוב הגנה מפני זרם - יתר (מפסק מגן משולב), המיועד לשימוש ביתי.

ת"י 61439 חלק 1 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות כלליות.

ת"י 61439 חלק 2 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק.

ת"י 61439 חלק 4 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות להפעלה על ידי אנשים לא-מיומנים (DBO).

ת"י 61439 חלק 5 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוךף לוחות לחלוקת חשמל ברשתות ציבוריות.

ת"י 61439 חלק 6 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: מערכת סינוף של פסים מוליכים (פסי צבירה) - (ג"ת מס' 1).

 

הודעות בדבר קביעת תקנים ישראליים או שינויים בתקנים ישראליים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לקביעת התקנים הישראליים או שינויים בתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 3 - אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים.

ת"י 238 - אמבטים לשימוש ביתי.

ת"י 572 - טקסטיל - קוד לסימון הוראות טיפול באמצעות סמלים.

ת"י 755 - סיווג בשריפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין - שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה.

ת"י 1205 חלק 2 - התקנת מתקני תברואה ובדיקתם: מערכת הנקזים.

ת"י 1205 חלק 2 - מתקני תברואה: מערכת הנקזים.

ת"י 1918 חלק 4 - נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת.

ת"י 5003 - אגרגאטים ממוחזרים.

ת"י 5140 חלק 2.2 - דרישות מינימום בעבור אמצעים לגילוי ולתיעוד של עבירות תנועה: מכשיר אכיפה מאויש - מכשיר אנליטי ראיתי למדידה כמותית של ריכוז אלכוהול בנשיפת אדם.

ת"י 19794 חלק 2 - טכנולוגיית המידע - תסדירים (פורמטים) לחליפת נתונים ביומטריים: נתונים על פרטי טביעת אצבעות.

ת"י 27010 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - ניהול אבטחת מידע לתקשורת בין-מגזרית ולתקשורת בין-ארגונית.

ת"י 27014 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - ניהול אבטחת מידע.

ת"י 27032 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - קווים מנחים לאבטחת סייבר.

ת"י 30386 - תאימות אלקטרומגנטית וענייני ספקטרום רדיו: ציוד רשת בזק (טלקומוניקציה): דרישות תאימות אלקטרומגנטית, מאוגוסט 2015 בא במקום ת"י 961 חלק 3.86 מינואר 2013.

ת"י 50130 חלק 4 - תאימות אלקטרומגנטית: מערכות אזעקה - תקן למשפחת מוצרים: דרישות חסינות לרכיבי מערכות אזעקת אש, למערכות אזעקה לגילוי פריצות, למערכות אזעקה לאירועי שוד, למערכות טלוויזיה במעגל סגור, למערכות אזעקה לבקרת גישה ולמערכות אזעקה למצבי מצוקה, מאוגוסט 2015 בא במקום ת"י 961 חלק 9.2 מינואר 2010.

ת"י 60079 חלק 2 - אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות מעטפות כמיסה "m".

ת"י 60079 חלק 19 - אטמוספרות נפיצות: תיקון שיפוץ והשבחה של ציוד.

ת"י 60079 חלק 31 - אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד מפני הצתת אבק באמצעות מעטפת "t".

 

נהלים לבדיקות תקן ביבוא - נספחי ש'

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את הנהלים הבאים לבדיקות תקן ביבוא, נספחי ש':

נספח ש' 1343 - צבעים ולכות (מהדורה ג').

נספח ש' 1847 (חלקים 1 ו- 2) - סולמות מיטלטלים, למעט סולמות מפרקיים (מהדורה ג').

נספח ש' 1847 חלק 4 - סולמות מפרקיים (מהדורה א').

 

נהלים תנאים מיוחדים (נת"מים) למתן היתרי תו תקן

מכון התקנים הישראלי העביר לאחרונה לאיגוד את הנהלים המיוחדים (נת"מים) הבאים למתן היתרי תו תקן על ידו:

נת"מ 1-812 חלק 1 - עמודי תאורה: עמודים מפלדה.

נת"מ 1-812 חלק 2 - עמודי תאורה: עמודים מאלומיניום.

נת"מ 1-1735 חלק 4 - פלדה לצריכת בטון: גדולים.

נת"מ 1-4273 - גדרות פלדה: עקרונות כלליים.

נת"מ 1-4466 חלק 3 - פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים.

למידע נוסף בתחום זה