מכון התקנים מתריע: סטטוס "מפר אמון" ליבואנים שיציגו תעודות או מסמכים מזויפים גם בלא ידיעתם


האיגוד פועל בשנים האחרונות להרחבת ההכרה במכון התקנים הישראלי באישורים ותעודות בדיקת תקן מגופי בדיקה בחו"ל והסדרים בנושא זה הורחבו בצורה ניכרת.

מהנהלת מכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי הם נתקלים לאחרונה בעליה במספר המקרים בהם מוגשים למכון על ידי יבואנים תעודות ממעבדות בחו"ל, שלאחר בדיקתן במכון מתברר שהן מזויפות.

על פי נהלי העבודה של מכון התקנים הישראלי האחריות להגשת תעודות אותנטיות הינה של היבואן, ממנו מצפים שינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לוודא שהתעודה אינה מזויפת.

הגשת תעודה מזויפת למכון התקנים הינה עילה להכנסת היבואן לסטטוס "מפר אמון", על פי נוהל מכון התקנים 401 (פרק ח', סעיף 6.1, ס"ק ג').

חברים בלשכת המסחר יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה באגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז.

 

למידע נוסף בתחום זה