הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים - 07/10/2015

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את ההצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

 

ת"י 238 - אמבטים לשימוש ביתי.

ת"י 572 - טקסטיל - סימון הוראות טיפול באמצעות סמלים.

ת"י 579 חלק 9 - מערכות סולאריות לחימום מים - מאיצי חימום.

ת"י 597 חלק 1 - צמר גפן: צמר גפן רפואי.

ת"י 597 חלק 2 - צמר גפן: תחליף צמר גפן רפואי (מוך זהורית).

ת"י 961 (חלקים 20,13) - תאימות אלקטרומגנטית: מקלטים לשידור קול וטלוויזיה וציוד נלווה - אופייני הפרעות רדיו - גבולים ושיטות מדידה; אופייני חסינות - גבולים ושיטות מדידה.

ת"י 961 (חלקים 14.2, 15) - תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי חשמל ביתיים, לכלי עבודה חשמליים ולמכשירי חשמל דומים - חסינות - תקן קבוצתי למוצר; גבולים ושיטות מדידה של אופייני הפרעות של ציוד תאורה חשמלי וציוד דומה.

ת"י 1220 חלק 3 - מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות (טיוטה לג"ת מס' 4).

ת"י 1220 חלק 11 - מערכות גילוי אש: תחזוקה (טיוטה לג"ת מס' 4).

ת"י 1279 חלק 1 - כיסאות גלגלים: כיסאות מונעים ידנית.

 ת"י 1490 חלק 4 - מחיצות וחיפויי גבס: פרופילים לא נושאים העשויים מפח פלדה.

ת"י 2004 חלק 2 - אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים: משרדים.

ת"י 4476 חלק 1 - צינורות ואביזרים מפוליאתילן: מערכות לסילוק שפכים (קרים וחמים) בבניינים - דרישות (ג"ת מס' 1).

ת"י 5140 חלק 1 - דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ולתיעוד של עברות תנועה: מערכת הכוללת יחידות קצה אוטומטיות לא מאוישות.

ת"י 5327 - לוחיות זיהוי לכלי רכב.

ת"י 5438 חלק 7 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן תת-כלוריטי.

ת"י 27034 (חלקים 2,1) - טכנולוגיית המידע: טכניקות אבטחה - אבטחת יישומים - סקירה כללית ומושגים; מסגרת ארגונית נורמטיבית.

ת"י 27036 (חלקים 3,2,1) - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת מידע לקשרי ספקים: סקירה כללית ומושגים; דרישות; קווים מנחים לאבטחת שרשרת האספקה בטכנולוגיית המידע.

ת"י 31489 (חלקים 3, 34) - תאימות אלקטרומגנטית וענייני ספקטרום רדיו: תקן תאימות אלקטרומגנטית של ציוד רדיו ושל שירותי רדיו - תנאים מיוחדים להתקנים קצרי-טווח הפועלים בתדירות שבין 9 קה"ר ל- 246 גה"ר; תנאים מיוחדים לספקי כוח חיצוניים לטלפונים ניידים.

ת"י 60309 חלק 1 - תקעים, בתי-תקע ומערכות חיבור לשימוש בתעשייה: דרישות כלליות.

ת"י 60309 חלק 2 - תקעים, בתי תקע ומערכות חיבור לשימוש בתעשייה: דרישות חליפות למידות הפינים והשפופרות של האביזרים.

ת"י 60968 - נורות פלואורניות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות.

ת"י 61000 (חלקים 3.2, 3.3) - תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - גבולות לפליטת זרמי הרמוניות (ציוד עם זרם מבוא עד 16 אמפר למופע); הגבלת שינויי מתח, תנודות מתח והבהובים (FLICKER) במערכות ציבוריות לאספקת חשמל במתח נמוך, לציוד עם זרם נקוב עד 16 אמפר למופע שאינו מצריך חיבור בתנאים מיוחדים.

ת"י 61111 - עבודה במתקן חי - כיסויי רצפה (שטיחים) מבדדי חשמל.

ת"י 61229 - כיסויי הגנה לעבודה במתקן חי בהתקנות של זרם חילופים.


שינויים מוצעים בתקנים רשמיים


הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאיגוד כי שר הכלכלה התבקש לאשר שינויים בתקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת"י 468 - פפריקה טחונה (מהדורת 2011 - בנוגע לפפריקה חריפה), במקומו יבוא
ת"י 7972 - פלפל צ'ילי ופלפל חריף - שלם או טחון, מהדורת 2015.

ת"י 562 חלק 3 - בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים.

ת"י 562 חלק 7 - בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות - דרישות ושיטות בדיקה.

ת"י 900 חלק 2.24 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח.

ת"י 1212 חלק 1 - מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות (ג"ת מס' 5).

ת"י 1836 - דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים (במקום התקן משנת 2010 תבוא מהדורת 2015).

ת"י 5433 חלק 1 - מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב כללי (2004) על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1 (2015).

ת"י 5433 חלק 2 - מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: צינורות (2004) על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1 (2015).

ת"י 5434 חלק 1 - מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: כללי (2004) על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1 (2015).

ת"י 5434 חלק 2 - מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: צינורות (2004) על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1 (2015).

 

נהלים חדשים לבדיקות תקן ביבוא - נספחי ש'


מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את הנהלים החדשים הבאים לבדיקות תקן ביבוא (נספחי ש'):

נספח ש' 1003 (חלקים 1.1 + 1.2) - כלים קרמיים, כלים קרמיים - זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית הבאים במגע עם מזון (מהדורה ד').

נספח ש' 5442 - מוצרים אלסטומריים המיוצרים בהתפחה לבידוד תרמי (מהדורה ב').

 

הצעות לתקנים רשמיים שהועברו לאישור משרד הכלכלה


ממכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי במכון הסתיים תהליך התקינה של התקנים הישראליים הבאים והם הועברו לממונה על התקינה במשרד הכלכלה לצורך אישורו:

ת"י 158 חלק 4 - מתקנים לגפ"מ: בדיקות (ג"ת מס' 1).

למידע נוסף בתחום זה