פורסמו תקנים ישראליים כרשמיים 08/15

שר הכלכלה פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לשינויים בתקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת"י 20 חלק 2.11 - מנורות: מנורות לאקווריון.

ת"י 69 - מחממי מים חשמליים - מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי.

ת"י 100 - קרוסין.

ת"י 681 חלק 1 - לולים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות.

ת"י 682 חלק 3 - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות - דרישות בטיחות.

ת"י 798 חלק 2 - אופטיקה אופתלמית - עדשות מוגמרות חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות פרוגרסיביות.

ת"י 1419 חלק 4 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות ללוחות לאתרי בנייה (ACS).

ת"י 4466 חלק 3 - פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים, ממרס 2013, על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1 ופרסום גיליון תיקון מס' 2 מיוני 2015. תחילתה של אכרזה זו ביום כ"ז בסיוון התשע"ו (3 ביולי 2016).

 

למידע נוסף בתחום זה