מוקד ממשל זמין, שעות פעילות מצומצמות באוגוסט וספטמבר

להלן הודעה שפורסמה על ידי הנהלת ממשל זמין בנוגע לשעות עבודה מצומצמות של מוקד ממשל זמין לתמיכה באזרחים, בחודשים אוגוסט וספטמבר.

"החל מיום רביעי, 12 באוגוסט 2015 ובמהלך החודשים אוגוסט-ספטמבר, יצומצמו שעות הפעילות של מוקד ממשל זמין לתמיכה באזרחים והמוקד יסגר בשעה 17:00.

החל מהשעה 17:00, יופנו שיחות האזרחים אל תא קולי והודעות שיושארו, יקבלו מענה בתוך 24 שעות.

המוקד יחזור לפעילות מלאה בימים א'-ה', בין השעות 08:00 - 22:30, החל מתאריך 1 באוקטובר 2015."

למידע נוסף בתחום זה