הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים 08/15

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את ההצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 145 - במקומו יבוא (תקן חדש ת"י 60670) - חלקים 1 ו- 22 - תיבות ומעטפות לאביזרים חשמליים להתקנות חשמל קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות.

ת"י 484 - קסדות בטיחות תעשייתיות (מהדורת יולי 2012).

ת"י 497 - בשר ומוצריו - שיטות בדיקה.

ת"י 961 (חלקים 13, 14.2, 15, 20) - תאימות אלקטרומגנטית.....

ת"י 968 חלק 4 - מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מכשירי צלייה (ברביקיו) לשימוש חיצוני (באוויר חופשי).

ת"י 1080 חלק 38 - טכנולוגיית המידע: הגדרות מונחים: מונחי ביומטריה.

ת"י 1099 חלק 1.1 - זיגוג בבניינים: תכן השמשה - קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה (ג"ת מס' 4).

ת"י 1139 חלק 4 - פיגומים: פיגומי תוכן מטפסים (פתר"מ).

ת"י 1220 חלק 11 - מערכות גילוי אש: תחזוקה (ג"ת מס' 4).

ת"י 1220 חלק 3 - מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות (ג"ת מס' 1).

ת"י 1225 חלק 3 - חוקת מבני פלדה: מגדלים ותרנים.

ת"י 1258 חלק 4 - ביגוד מגן: ביגוד בעל נראות גבוהה - שיטות בדיקה ודרישות (מהדורת ספטמבר 2014).

ת"י 1490 חלק 1 - מחיצות גבס וחיפויי גבס: לוחות.

ת"י 1556 - גגות קלים עם סיכוך רעפים.

ת"י 1682 - מאסף מפלסטיק להתקנה ברצפה (ג"ת מס' 1).

ת"י 1872 חלק 5.2 - חיפוי באבן מלאכותית: אלמנטים טרומיים מפופים ושיטות חיפוי מתועשות באתר - קיבוע אבן עם מגרעים.

ת"י 2513 חלק 2 - מערכות חילוץ חיצוניות לפינוי מבניינים רבי-קומות: התקנים לירידה מבוקרת.

ת"י 4422 חלק 2 - פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות.

ת"י 4422 חלק 3 - פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - התקנה.

ת"י 6200 חלק 1 - התקן תדלוק אוטומטי כללי: דרישות תפקוד (ג"ת מס' 1).

ת"י 6200 חלק 2 - התקן תדלוק אוטומטי כללי: דרישות כלליות דרישות לעמידות בתנאי סביבה ודרישות חשמל (ג"ת מס' 1).

ת"י 6400 חלק 2 - התקני התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב פרטי - דרישות תפקוד.

ת"י 10499 - כיסויי גומי מבדדים (לחשמל).

ת"י 27033 (חלקים 5,4,3,2) - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת....

ת"י 31489 (חלקים 3, 34) - תאימות אלקטרומגנטית וענייני ספקטרום רדיו....

ת"י 51900 - כללי עבודה מומלצים ודרישות לבקרת ההרמוניות במערכות הספק חשמלי.

ת"י 60269 (חלקים 2,1) - נתיכים למתח נמוך: דרישות כלליות; דרישות מיוחדות לנתיכים לטיפול בידי אנשים מורשים (נתיכים לשימוש תעשייתי בעיקר) - דוגמות למערכות תקניות של נתיכים A עד K.

ת"י 60601 (חלקים 1.2, 1.6, 1.8, 1.11, 2.1, 2.19, 2.22) - ציוד חשמלי לשימוש רפואי.....

ת"י 60825 חלק 1 - בטיחות מוצרי לייזר: מיון הציוד ודרישות.

ת"י 60900 - עבודה במתקן חי - כלי עבודה ידניים לשימוש במתח עד 1000 וולט בזרם חילופים ועד 1500 וולט בזרם ישר.

ת"י 60950 חלק 1 - ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות: דרישות כלליות.

ת"י 60984 - עבודה במתקן חי - שרוולים מבודדי חשמל.

ת"י 61000 (חלקים 3.2, 3.3) - תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - גבולות לפליטת זרמי הרמוניות (ציוד עם זרם מבוא עד 15 אמפר למופע); הגבלת שינויי מתח, תנודות מתח והבהובים במערכות ציבוריות לאספקת חשמל במתח נמוך, לציוד עם זרם נקוב עד 16 אמפר למופע שאינו צריך חיבור בתנאים מיוחדים.

ת"י 61008 חלק 1 - מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר, המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים - דרישות כלליות.

ת"י 61009 חלק 1 - מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב הגנה מפני זרם יתר (מפסקי מגן משולבים) המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים - דרישות כלליות.

ת"י 61112 - עבודה מתקן חי - יריעות מבודדות חשמל.

ת"י 61235 - עבודה במתקן חי - מוטות חלולים מבדדים למטרות חשמל.

ת"י 61439 (חלקים 6,5,4,2,1) - לוחות מיתוג ובקרת למתח נמוך: דרישות כלליות (ג"ת מס' 1).

ת"י 62384 - אביזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים והמיועדים למודולי דיודה פולטת אור (LED): דרישות ביצועים.

ת"י 62443 חלק 1.1 - רשתות תקשורת תעשייתיות - אבטחת רשת ומערכת: מונחים, מושגים ומודלים.

ת"י 62560 - נורות דיודה פולטת אור (LED) במתח מעל 50 וולט בעלת נטל עצמי לשימוש תאורה כליים - דרישות בטיחות.

ת"י 62722 (חלק 2.1) - ביצועי מנורות - דרישות מיוחדות למנורות דיודה פולטת אור (LED).

ת"י 62776 - נורות דיודה פולטת אור (LED) בעלות שתי כיפות שנתכנו להחלפת נורות פלואורניות לינאריות - דרישות בטיחות.

למידע נוסף בתחום זה